Archiwum

2019; 97 (4)

Prace oryginalne

Anna Nycz, Radosław Tworus

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 293-299

Krzysztof Korzeniewski, Robert Gregulski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 300-306

Wiesław Skrzyński, Katarzyna Białkowska, Piotr Rzepecki, Dorota Lazar-Sito, Ewa Jędrzejczak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 307-310

Jakub Włodarski, Małgorzata Pawelczyk, Mirosław Dziekiewicz

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 311-315

Agata Kalicka, Andrzej Chciałowski, Cezary Rybacki, Andrzej Krzyżaniak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 316-326

Prace kazuistyczne

Wojciech Kula, Michał Celejewski, Grzegorz Sobieszek, Przemysław Zając, Natalia Jurzak-Myśliwy, Justyna Kozińska, Sergiusz Nowak, Katarzyna Dziąbowska-Grabias, Aneta Skwarek-Dziekanowska, Władysław Witczak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 327-332

Jarosław Majcherek, Aleksander Kozłowski, Maciej Wojtanowski, Andrzej Litarski, Kornel Pormańczuk, Jacek Śmigielski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 333-336

Prace poglądowe

Marcin Lewy, Marek Skalski, Marian Dójczyński, Adam Wegner, Józef Bukowski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 337-340

Radosław Tworus, Anna Nycz

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 341-344

Ewa Czaczkowska, Andrzej Skrobowski, Piotr Kwiatkowski, Paweł Krzesiński

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 345-352

Kamila Skwierawska, Dariusz Piotrowski, Edyta Ułasiewicz, Anna Waszczuk-Gajda, Grzegorz W. Basak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 353-356

Ewa Szymczuk, Agnieszka Woźniak-Kosek

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 357-365

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 366-372

Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 373-380

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License