Archiwum

2019; 97 (4)

Prace oryginalne

Anna Nycz, Radosław Tworus

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 293-299

Jakub Włodarski, Małgorzata Pawelczyk, Mirosław Dziekiewicz

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 311-315

Cezary Rybacki, Agata Kalicka, Andrzej Krzyżaniak, Andrzej Chciałowski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 316-326

Robert Gregulski, Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 300-306

Wiesław Skrzyński, Piotr Rzepecki, Ewa Jędrzejczak, Katarzyna Białkowska, Dorota Lazar-Sito

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 307-310

Prace poglądowe

Ewa Czaczkowska, Piotr Kwiatkowski, Andrzej Skrobowski, Paweł Krzesiński

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 345-352

Marek Skalski, Adam Wegner, Józef Bukowski, Marian Dójczyński, Marcin Lewy

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 337-340

Anna Nycz, Radosław Tworus

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 341-344

Edyta Ułasiewicz, Dariusz Piotrowski, Anna Waszczuk-Gajda, Kamila Skwierawska, Grzegorz Basak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 353-356

Agnieszka Woźniak-Kosek, Ewa Szymczuk

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 357-365

Prace kazuistyczne

Michał Celejewski, Grzegorz Sobieszek, Przemysław Zając, Sergiusz Nowak, Aneta Skwarek-Dziekanowska, Wojciech Kula, Natalia Jurzak-Myśliwy, Justyna Kozińska, Katarzyna Dziąbowska-Grabias, Władysław Witczak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 327-332

Jarosław Majcherek, Aleksander Kozłowski, Maciej Wojtanowski, Andrzej Litarski, Kornel Pormańczuk, Jacek Śmigielski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 333-336

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Krzysztof Kopociński, Zbigniew Kopociński

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 366-372

Krzysztof Kopociński, Zbigniew Kopociński

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (4): 373-380

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License