Archiwum

2019; 97 (3)

Prace oryginalne

Ewa Jędrzejczak , Wiesław Skrzyński , Piotr Rzepecki , Katarzyna Białkowska , Dorota Lazar-Sito

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 200-204

Łukasz Drelicharz , Piotr Florczuk-Dąbek , Marcin Malka , Wojciech Jasek , Arkadiusz Krakowiecki

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 227-230

Przemysław Witek , Małgorzata Banak , Paweł Krzesiński , Beata Uziębło-Życzkowska , Anna Kazimierczak , Robert Wierzbowski , Agnieszka Jurek , Grzegorz Zieliński , Grzegorz Gielerak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 213-220

Robert Gregulski , Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 193-199

Andrzej Styk , Grzegorz Zieliński , Łukasz Robak , Andrzej Koziarski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 221-226

Kamilla Bargiel-Matusiewicz , Magdalena Mazurkiewicz

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 231-237

Krzysztof Łukasz Piwowarek , Aleksandra Juszkiewicz , Jerzy Kruszewski , Agnieszka Rzeszotarska

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 238-243

Miłosz Chwiałkowski , Grzegorz Zieliński , Andrzej Koziarski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 244-250

Małgorzata Dorman , Anna Piotrowska , Agnieszka Rzeszotarska , Jolanta Korsak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 205-212

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Krzysztof Kopociński , Zbigniew Kopociński

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 276-284

Renata E. Paliga

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 270-275

Prace poglądowe

Krzysztof Korzeniewski , Dagmara Pokorna-Kałwak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 265-269

Agnieszka Dancewicz , Dorota Lazar-Sito

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 254-257

Jolanta Korsak , Małgorzata Dorman

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 258-264

Prace kazuistyczne

Anna Nycz , Piotr Ilnicki , Radosław Tworus

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 251-253

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License