Archiwum

2019; 97 (3)

Prace oryginalne

Robert Gregulski, Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 193-199

Katarzyna Białkowska, Dorota Lazar-Sito, Wiesław Skrzyński, Piotr Rzepecki, Ewa Jędrzejczak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 200-204

Małgorzata Dorman, Agnieszka Rzeszotarska, Anna Piotrowska, Jolanta Korsak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 205-212

Agnieszka Jurek, Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Beata Uziębło-Życzkowska, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Anna Kazimierczak, Robert Wierzbowski, Małgorzata Banak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 213-220

Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński, Łukasz Robak, Andrzej Koziarski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 221-226

Piotr Florczuk-Dąbek, Marcin Malka, Arkadiusz Krakowiecki, Łukasz Drelicharz, Wojciech Jasek

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 227-230

Magdalena Mazurkiewicz, Kamilla Bargiel-Matusiewicz

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 231-237

Krzysztof Łukasz Piwowarek, Agnieszka Rzeszotarska, Jerzy Kruszewski, Aleksandra Juszkiewicz

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 238-243

Miłosz Chwiałkowski, Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 244-250

Prace kazuistyczne

Anna Nycz, Radosław Tworus, Piotr Ilnicki

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 251-253

Prace poglądowe

Agnieszka Dancewicz, Dorota Lazar-Sito

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 254-257

Małgorzata Dorman, Jolanta Korsak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 258-264

Dagmara Pokorna-Kałwak, Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 265-269

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Renata E. Paliga

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 270-275

Krzysztof Kopociński, Zbigniew Kopociński

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (3): 276-284

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License