Archiwum

2019; 97 (2)

Prace oryginalne

Magdalena Jarczak, Grzegorz Czupkałło, Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Włodzimierz Baranowski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 104-107

Emilia Frankowska, Rafał Kidziński, Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 108-112

Marcin Ozdarski, Aleksandra Stasiewicz, Agnieszka Wojciechowska-Luźniak, Katarzyna Szamotulska, Przemysław Witek, Adam Durma

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 113-117

Rafał Sokołowski, Karina Jahnz-Różyk, Michał Rząd, Elżbieta Rutkowska

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 118-122

Wojciech Jasek, Piotr Florczuk-Dąbek

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 123-127

Joanna Jabłońska, Izabela Nowak-Gospodarowicz, Jacek Rudowicz, Mariusz Kosatka, Marek Rękas, Katarzyna Lewczuk

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 128-136

Katarzyna Starzyk-Łuszcz, Tadeusz M. Zielonka, Ewa Szczepulska, Sławomir Olczyk, Katarzyna Mączka, Renata Langfort

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 141-144

Prace kazuistyczne

Piotr Florczuk-Dąbek, Arkadiusz Chmieliński, Wojciech Jasek

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 137-140

Prace poglądowe

Ewa Szarska, Ewelina Maculewicz

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 145-148

Lesław Kolarz

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 149-160

Ewa Witkowska-Patena, Agnieszka Giżewska, Mirosław Dziuk

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 161-165

Jarosław Krzyżak, Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 166-174

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Renata E. Paliga

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 175-184

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License