Archiwum

2019; 97 (2)

Prace poglądowe

Lesław Kolarz

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 149-160

Ewa Szarska, Ewelina Maculewicz

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 145-148

Ewa Witkowska-Patena, Agnieszka Giżewska, Mirosław Dziuk

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 161-165

Krzysztof Korzeniewski, Jarosław Krzyżak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 166-174

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Renata Paliga

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 175-184

Prace oryginalne

Katarzyna Lewczuk, Marek Rękas, Izabela Nowak-Gospodarowicz, Joanna Jabłońska, Jacek Rudowicz, Mariusz Kosatka

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 128-136

Katarzyna Szamotulska, Aleksandra Stasiewicz, Marcin Ozdarski, Przemysław Witek, Adam Durma, Agnieszka Wojciechowska-Luźniak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 113-117

Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Magdalena Jarczak, Włodzimierz Baranowski, Grzegorz Czupkałło

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 104-107

Elżbieta Rutkowska, Karina Jahnz-Różyk, Rafał Sokołowski, Michał Rząd

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 118-122

Tadeusz Zielonka, Katarzyna Starzyk-Łuszcz, Katarzyna Mączka, Ewa Szczepulska, Sławomir Olczyk, Renata Langfort

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 141-144

Wojciech Jasek, Piotr Florczuk-Dąbek

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 123-127

Andrzej Styk, Rafał Kidziński, Grzegorz Zieliński, Emilia Frankowska

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 108-112

Prace kazuistyczne

Piotr Florczuk-Dąbek, Arkadiusz Chmieliński, Wojciech Jasek

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (2): 137-140

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License