Archiwum

2019; 97 (1)

Prace oryginalne

Robert Gregulski, Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 9-14

Stanisław Ilnicki, Kinga Wojda-Zakrzewska, Beata Januszewska

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 15-18

Jacek Staszewski, Anna Bilbin-Bukowska, Norbert Kolmaga, Krzysztof Karwan, Jacek Trepto, Artur Maliborski, Włodzimierz Janda, Adam Stępień

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 19-25

Marcin Waśko, Marta Burbul, Artur Pepłoński, Krzysztof Gawroński, Dariusz Tomaszewski, Krzysztof Kwiatkowski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 26-29

Monika Sobolewska, Kornel Szczygielski, Szczepan Cierniak, Barbara Gałusza, Dariusz Jurkiewicz

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 30-34

Prace poglądowe

Marcin Wojtkowski, Marcin Waśko, Krzysztof Kwiatkowski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 35-40

Jarosław R. Romaniuk

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 50-55

Krzysztof Chomiczewski, Michał Bartoszcze, Aleksander Michalski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 56-64

Izabela Skrzypiec, Joanna Wierzbowska

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 65-70

Piotr Stabryła, Bogusław Antoszewski, Mirosław Dziekiewicz

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 71-75

Dagmara Pokorna-Kałwak, Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 76-81

Prace kazuistyczne

Michał Żychliński, Włodzimierz Żychliński, Piotr Zawadzki, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Piotr Siermontowski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 41-49

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Stanisław Ilnicki

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 82-88

Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 89-96

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License