Archiwum

2019; 97 (1)

Prace oryginalne

Krzysztof Gawroński , Dariusz Tomaszewski , Krzysztof Kwiatkowski , Marcin Waśko , Marta Burbul , Artur Pepłoński

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 26-29

Dariusz Jurkiewicz , Monika Sobolewska , Barbara Gałusza , Kornel Szczygielski , Szczepan Cierniak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 30-34

Stanisław Ilnicki , Kinga Wojda-Zakrzewska , Beata Januszewska

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 15-18

Krzysztof Karwan , Jacek Staszewski , Anna Bilbin-Bukowska , Norbert Kolmaga , Jacek Trepto , Artur Maliborski , Włodzimierz Janda , Adam Stępień

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 19-25

Robert Gregulski , Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 9-14

Prace pogladowe

Jarosław R. Romaniuk

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 50-55

Krzysztof Kwiatkowski , Marcin Wojtkowski , Marcin Waśko

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 35-40

Bogusław Antoszewski , Mirosław Dziekiewicz , Piotr Stabryła

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 71-75

Michał Bartoszcze , Aleksander Michalski , Krzysztof Chomiczewski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 56-64

Krzysztof Korzeniewski , Dagmara Pokorna-Kałwak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 76-81

Izabela Skrzypiec , Joanna Wierzbowska

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 65-70

Prace kazuistyczne

Michał Żychliński , Piotr Zawadzki , Piotr Siermontowski , Włodzimierz Żychliński , Krzysztof Leśniewski-Kmak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 41-49

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Stanisław Ilnicki

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 82-88

Zbigniew Kopociński , Krzysztof Kopociński

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 89-96

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License