Archiwum

2019; 97 (1)

Prace oryginalne

Alina Augustynowicz, Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 129-134

Lesław Kolarz

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 135-143

Wiesław Skrzyński, Piotr Rzepecki, Dorota Lazar-Sito, Ewa Jędrzejczak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 144-148

Miłosz Chwiałkowski, Jakub Babiarz, Sławomir Jabłoński, Piotr Misiak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 149-153

Joanna Witek, Grzegorz Zieliński, Andrzej Styk

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 154-159

Prace poglądowe

Marek Skalski, Marcin Lewy

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 178-185

Przemysław Osiński, Anita Podlasin

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 186-194

Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 195-199

Agnieszka Woźniak-Kosek

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 200-207

Paulina Renke, Piotr Chaniecki

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 208-211

Dorota Brodowska-Kania, Paweł Samulak, Stanisław Niemczyk, Ryszard Górski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 212-217

Justyna Osińska, Jolanta Korsak, Małgorzata Dorman, Agnieszka Rzeszotarska

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 218-224

Małgorzata Jerzak, Monika Szafarowska, Edyta Dziech, Włodzimierz Baranowski

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 225-231

Prace kazuistyczne

Natalia Wiligórska, Agata Galas, Diana Seliga, Jarosław Kowal, Diana Wiligórska

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 160-162

Anna Matyjek, Beata Demiańczuk, Tomasz Demiańczuk, Stanisław Niemczyk

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 163-167

Ksymena Leśniak, Arkadiusz Lubas, Krzysztof Brzozowski, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 168-172

Dorota Brodowska-Kania, Alicja Karzecka, Stanisław Niemczyk, Wawrzyniec Żmudzki

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 173-177

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman

Lekarz Wojskowy 2019; 97 (1): 232-236

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License