Archiwum

2018; 96 (1)

Prace oryginalne

Maciej Walędziak

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 10-13

Joanna Kardas, Piotr Rzepecki

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 25-31

Bolesław Kalicki, Agata Będzichowska, Agata Wawrzyniak, Judyta Mews, Agnieszka Lipińska-Opałka, Joanna Milart, Piotr Murawski

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 32-37

Lubomir Bodnar, Anna Nasiłowska, Gabriel Wcisło, Marzena Jesiotr, Szczepan Cierniak, Cezary Szczylik

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 19-24

Paweł Krzesiński, Wiesław Piechota, Agnieszka Woźniak-Kosek, Magdalena Wójtowicz, Małgorzata Dzierżanowska, Sławomir Literacki

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 14-18

Prace poglądowe

Maria Chabora, Grzegorz Lewandowski

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 59-63

Bartłomiej Kisiel, Robert Kruszewski, Marcin Mycko, Witold Tłustochowicz

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 70-79

Leszek Tylicki, Zbigniew Heleniak, Piotr Skonieczny, Alicja Dębska-Ślizień

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 64-69

Anna Merklinger-Gruchała

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 80-86

Prace kazuistyczne

Edyta Santorek-Strumiłło, Sławomir Jabłoński

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 48-49

Aneta Skwarek-Dziekanowska, Grzegorz Sobieszek, Katarzyna Kołodziejska, Wojciech Kula

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 50-53

Wojciech Domański, Jacek Rożko, Janusz Patera, Piotr Martiszek, Aldona Chloupek

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 42-47

Katarzyna Starzyk-Łuszcz, Tadeusz Zielonka

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 54-58

Piotr Ilnicki, Sylwia Szymańska, Radosław Tworus

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 38-41

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 87-96

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License