Archiwum

2018; 96 (1)

Prace oryginalne

Katarzyna Gocyła-Dudar, Adam Stępień

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 9-15

Anna Witkowska, Sebastian Stec, Radoslaw Smoczyński, Maciej Bartczak, Jakub Staromłyński, Piotr Suwalski, Mariusz Kowalewski, Zygmunt Kaliciński, Karol Król, Dariusz Kosior

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 16-21

Ewa Studzińska

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 22-25

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 26-32

Prace kazuistyczne

Maciej Nowicki, Mariusz Chabowski, Jacek Śmigielski

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 33-35

Prace poglądowe

Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 36-41

Agnieszka Jaguś-Jamioła, Marek Kiliszek, Paweł Krzesiński, Aleksandra Winkler

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 42-47

Marzena Sekuła, Andrzej Kwiatkowski, Krzysztof Paśnik

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 48-52

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 53-65

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Stanisław Ilnicki

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (1): 66-72

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License