Archiwum

2018; 96 (2)

Prace oryginalne

Piotr Ilnicki, Stanisław Ilnicki

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 105-111

Monika Supińska, Marzenna Jesiotr, Andrzej Mróz, Maciej Wieczorek, Paweł Chrom, Szczepan Cierniak, Aleksandra Stańczak, Lubomir Bodnar

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 112-119

Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Grzegorz Gielerak

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 120-125

Piotr Misiak, Łukasz Wojtala, Ewa Wenerska, Katarzyna Malinowska, Sławomir Jabłoński

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 126-132

Małgorzata Kurpaska, Katarzyna Piotrowicz, Agnieszka Wójcik, Robert Wierzbowski, Andrzej Skrobowski, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 133-137

Wiesław Skrzyński, Piotr Rzepecki, Tomasz Chojnacki, Dorota Lazar-Sito, Ewa Jędrzejczak

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 138-142

Prace kazuistyczne

Katarzyna Gniadek-Olejniczak, Józef Mróz, Kazimierz Tomczykiewicz, Bartłomiej Grala, Sylwia Wiśniewska, Joanna Cegielska

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 143-146

Małgorzata Figurska, Michał Kinasz, Marek Rękas

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 147-152

Rafał Kidziński, Emilia Frankowska, Marta Kania-Pudło, Magdalena Żabicka

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 153-158

Katarzyna Kowalczyk, Sławomir Pośpiech, Tomasz Mierzwiński

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 159-161

Katarzyna Szymańska, Aleksander Zakrzewski, Jerzy Kruszewski

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 162-164

Prace poglądowe

Lesław Kolarz

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 165-174

Michał Krzyżanowski

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 175-181

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 182-185

Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 186-192

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License