Archiwum

2018; 96 (2)

Prace oryginalne

Wiesław Skrzyński, Piotr Rzepecki, Ewa Jędrzejczak, Dorota Lazar-Sito

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 201-205

Krzysztof Jacko, Paweł Chrom, Piotr Rzepecki, Rafał Stec

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 206-212

Magdalena Wójtowicz, Wiesław Piechota, Alicja Rączka, Katarzyna Galas, Izabela Podstawka, Sławomir Literacki, Agnieszka Woźniak-Kosek

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 213-220

Paweł F. Nowak, Łukasz Choła, Robert Jawoszek

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 221-227

Wiesław Piechota, Adam Stańczyk, Agnieszka Woźniak-Kosek, Sławomir Literacki, Małgorzata Dzierżanowska, Paweł Krzesiński, Alicja Rączka, Katarzyna Piotrowicz, Magdalena Wójtowicz

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 228-236

Prace kazuistyczne

Kamil Chudziński

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 237-240

Mateusz Machura, Marta Zabor, Jerzy Koblowski, Karolina Bogdanowicz, Ewa Malczuk, Marta Kania-Pudło, Witold Tłustochowicz

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 241-244

Michał Ducki

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 245-248

Elżbieta Wyszyńska, Andrzej Krawczyk, Grzegorz Motrycz, Sylwia Wiśniewska, Józef Mróz

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 249-254

Prace poglądowe

Łukasz Ulański, Marcin Kozakiewicz

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 255-260

Agata Tuczyńska, Teresa Matthews-Brzozowska

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 261-264

Sebastian Osiecki, Mirosław Dziuk

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 265-268

Katarzyna Żybura-Wszoła, Jacek Majda, Iwona Słowikowska

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 269-274

Małgorzata Figurska, Agnieszka Szelągowska-Wysocka, Michał Patyk, Marek Rękas

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 275-279

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Bartosz Szymanowski, Beata Hryciuk

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 280-282

Krzysztof Kopociński, Zbigniew Kopociński, Czesław Jeśman

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 283-289

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (2): 290-292

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License