Archiwum

2018; 96 (3)

Prace oryginalne

Wiesław Skrzyński , Ewa Jędrzejczak , Piotr Rzepecki , Dorota Lazar-Sito

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 201-205

Wiesław Piechota , Alicja Rączka , Agnieszka Woźniak-Kosek , Magdalena Wójtowicz , Sławomir Literacki , Katarzyna Galas , Izabela Podstawka

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 213-220

Robert Jawoszek , Paweł F. Nowak , Łukasz Choła

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 221-227

Krzysztof Jacko , Piotr Rzepecki , Paweł Chrom , Rafał Stec

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 206-212

Prace poglądowe

Agata Tuczyńska , Teresa Matthews-Brzozowska

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 261-264

Iwona Słowikowska , Katarzyna Żybura-Wszoła , Jacek Majda

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 269-274

Łukasz Ulański , Marcin Kozakiewicz

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 255-260

Michał Patyk , Marek Rękas , Małgorzata Figurska , Agnieszka Szelągowska-Wysocka

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 275-279

Sebastian Osiecki , Mirosław Dziuk

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 265-268

HISTORIA medycyny i wojskowej służby zdrowia

Krzysztof Kopociński , Zbigniew Kopociński , Czesław Jeśman

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 283-289

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 290-292

Bartosz Szymanowski , Beata Hryciuk

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 280-282

Prace kazuistyczne

Grzegorz Motrycz , Elżbieta Wyszyńska , Józef Mróz , Sylwia Wiśniewska , Andrzej Krawczyk

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 249-254

Kamil Chudziński

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 237-240

Witold Tłustochowicz , Marta Kania-Pudło , Karolina Bogdanowicz , Jerzy Koblowski , Ewa Malczuk , Marta Zabor , Mateusz Machura

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 241-244

Michał Ducki

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 245-248

Prace oryginalne

Alicja Rączka , Małgorzata Dzierżanowska , Sławomir Literacki , Paweł Krzesiński , Katarzyna Piotrowicz , Agnieszka Woźniak-Kosek , Adam Stańczyk , Magdalena Wójtowicz , Wiesław Piechota

Lekarz Wojskowy 2018; 96 (3): 228-236

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License