Archiwum

2017; 95 (1)

VI Konferencja Naukowa im. gen. bryg. Wojciecha Lubińskiego

Michał Krzyżanowski

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 9-15

Adam Stańczyk

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 16-22

Barbara Sozańska

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 23-26

Michał S. Bućko, Weronika Piestrzyńska

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 27-31

Ewa Czarnobilska, Marcel Mazur

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 32-39

Andrzej Chciałowski, Piotr Dąbrowiecki

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 40-45

Artur Badyda, Grzegorz Majewski, Piotr Dąbrowiecki, Wioletta Rogula-Kozłowska

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 46-58

Prace oryginalne

Ewa Szarska, Ewelina Maculewicz, Remigiusz Rzepka, Agnieszka Szynkolewska

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 59-63

Marzena Sekuła, Krzysztof Paśnik

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 64-67

Paweł Chrom, Lubomir Bodnar, Jan Korniluk

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 68-75

Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski, Katarzyna Kolaszyńska-Tutka, Aleksandra Cebula, Paulina Karolczak, Natalia Karolczak

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 76-81

Prace kazuistyczne

Arkadiusz Zegadło, Emil Jędrzejewski

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 82-86

Krzysztof Cendrowski, Małgorzata Ostrowska, Małgorzata Polańska-Płachta, Mateusz Burdzel, Włodzimierz Sawicki, Lubna Al-Hamdani, Jerzy A. Polański

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 87-90

Dorota Brodowska-Kania, Hanna Sadownik, Stanisław Niemczyk

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 91-94

Prace poglądowe

Marek Skalski, Adam Wegner, Marian Dójczyński

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 95-98

Anna Katarzyna Stępniewska, Marcello Ceccaroni, Magdalena Biela, Paweł Kamiński

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 99-105

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Krzysztof Kopociński, Zbigniew Kopociński, Czesław Jeśman

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 106-112

Danuta Augustynowicz, Halina Rudnicka, Hanna Grodzka, Aleksandra Karolak

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 113-120

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License