Archiwum

2017; 95 (1)

VI Konferencja Naukowa im. gen. bryg. Wojciecha Lubińskiego

Michał S. Bućko , Weronika Piestrzyńska

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 27-31

Barbara Sozańska

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 23-26

Ewa Czarnobilska , Marcel Mazur

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 32-39

Michał Krzyżanowski

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 9-15

Adam Stańczyk

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 16-22

Piotr Dąbrowiecki , Andrzej Chciałowski

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 40-45

Grzegorz Majewski , Wioletta Rogula-Kozłowska , Artur Badyda , Piotr Dąbrowiecki

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 46-58

Prace oryginalne

Jan Korniluk , Lubomir Bodnar , Paweł Chrom

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 68-75

Ewelina Maculewicz , Agnieszka Szynkolewska , Ewa Szarska , Remigiusz Rzepka

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 59-63

Marzena Sekuła , Krzysztof Paśnik

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 64-67

Paweł Krzesiński , Grzegorz Gielerak , Andrzej Skrobowski , Katarzyna Kolaszyńska-Tutka , Aleksandra Cebula , Paulina Karolczak , Natalia Karolczak

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 76-81

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Zbigniew Kopociński , Czesław Jeśman , Krzysztof Kopociński

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 106-112

Danuta Augustynowicz , Halina Rudnicka , Hanna Grodzka , Aleksandra Karolak

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 113-120

Prace kazuistyczne

Stanisław Niemczyk , Hanna Sadownik , Dorota Brodowska-Kania

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 91-94

Krzysztof Cendrowski , Włodzimierz Sawicki , Małgorzata Polańska-Płachta , Mateusz Burdzel , Lubna Al-Hamdani , Małgorzata Ostrowska , Jerzy A. Polański

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 87-90

Arkadiusz Zegadło , Emil Jędrzejewski

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 82-86

Prace poglądowe

Marcello Ceccaroni , Paweł Kamiński , Anna Katarzyna Stępniewska , Magdalena Biela

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 99-105

Adam Wegner , Marian Dójczyński , Marek Skalski

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 95-98

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License