Archiwum

2017; 95 (2)

Prace oryginalne

Lesław Kolarz

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 135-143

Krzysztof Korzeniewski , Alina Augustynowicz

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 129-134

Dorota Lazar-Sito , Wiesław Skrzyński , Piotr Rzepecki , Ewa Jędrzejczak

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 144-148

Andrzej Styk , Joanna Witek , Grzegorz Zieliński

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 154-159

Piotr Misiak , Miłosz Chwiałkowski , Sławomir Jabłoński , Jakub Babiarz

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 149-153

Prace kazuistyczne

Beata Demiańczuk , Anna Matyjek , Stanisław Niemczyk , Tomasz Demiańczuk

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 163-167

Jarosław Kowal , Diana Seliga , Diana Wiligórska , Natalia Wiligórska , Agata Galas

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 160-162

Jerzy Smoszna , Arkadiusz Lubas , Ksymena Leśniak , Stanisław Niemczyk , Krzysztof Brzozowski

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 168-172

Stanisław Niemczyk , Dorota Brodowska-Kania , Wawrzyniec Żmudzki , Alicja Karzecka

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 173-177

Prace poglądowe

Agnieszka Rzeszotarska , Justyna Osińska , Małgorzata Dorman , Jolanta Korsak

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 218-224

Ryszard Górski , Dorota Brodowska-Kania , Paweł Samulak , Stanisław Niemczyk

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 212-217

Piotr Chaniecki , Paulina Renke

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 208-211

Marek Skalski , Marcin Lewy

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 178-185

Grzegorz Gielerak , Agata Galas , Paweł Krzesiński

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 195-199

Anita Podlasin , Przemysław Osiński

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 186-194

Agnieszka Woźniak-Kosek

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 200-207

Włodzimierz Baranowski , Małgorzata Jerzak , Monika Szafarowska , Edyta Dziech

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 225-231

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Zbigniew Kopociński , Krzysztof Kopociński , Czesław Jeśman

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (2): 232-236

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License