Archiwum

2017; 95 (4)

Prace oryginalne

Wiesław Skrzyński, Ewa Jędrzejczak, Dorota Lazar-Sito

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 335-339

Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 340-346

Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 340-346

Edyta Santorek-Strumiłło, Marcin Włodarczyk, Sławomir Jabłoński

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 347-350

Mariusz Foryś, Przemysław Kwasiborski, Elżbieta Kramarz

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 351-355

Jacek Doniec, Monika Szafarowska, Kamil Sobociński, Paweł Kamiński, Magdalena Biela

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 356-361

Izabela Jamiołkowska, Małgorzata Figurska, Janusz Sierdziński, Marek Rękas

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 362-366

Agnieszka Bogdan-Bandurska, Małgorzata Figurska, Janusz Sierdziński, Marek Rękas

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 367-374

Prace kazuistyczne

Mirosław Dziuk, Rafał Skrzypek, Agnieszka Giżewska, Dorota Brodowska-Kania, Łukasz Kowalski, Anna Adamska-Wełnicka, Stanisław Niemczyk

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 375-379

Katarzyna Szwalbe, Artur Terlecki, Piotr Misiak

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 380-382

Sylwia Elert-Kopeć, Anna Krefta, Witold Tłustochowicz

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 383-388

Prace poglądowe

Piotr Ziajka

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 389-396

Marcin Mikos, Agnieszka Matonóg, Łukasz Strzępek, Bartosz Frączek

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 397-400

Izabela Skrzypiec, Joanna Wierzbowska

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 401-405

Małgorzata Sopińska, Katarzyna Jobs, Bolesław Kalicki

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 406-410

Anna Wachnicka-Bąk, Katarzyna Jobs, Anna Jung, Bolesław Kalicki

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 411-415

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 416-422

Joanna Zagdańska

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 423-436

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License