Archiwum

2017; 95 (4)

Prace oryginalne

Małgorzata Figurska, Janusz Sierdziński, Agnieszka Bogdan-Bandurska, Marek Rękas

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 367-374

Janusz Sierdziński, Małgorzata Figurska, Izabela Jamiołkowska, Marek Rękas

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 362-366

Paweł Kamiński, Magdalena Biela, Kamil Sobociński, Monika Szafarowska, Jacek Doniec

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 356-361

Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 340-346

Krzysztof Korzeniewski

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 340-346

Wiesław Skrzyński, Ewa Jędrzejczak, Dorota Lazar-Sito

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 335-339

Sławomir Jabłoński, Marcin Włodarczyk, Edyta Santorek-Strumiłło

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 347-350

Elżbieta Kramarz, Mariusz Foryś, Przemysław Kwasiborski

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 351-355

Prace poglądowe

Anna Wachnicka-Bąk, Anna Jung, Bolesław Kalicki, Katarzyna Jobs

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 411-415

Marcin Mikos, Łukasz Strzępek, Bartosz Frączek, Agnieszka Matonóg

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 397-400

Katarzyna Jobs, Małgorzata Sopińska, Bolesław Kalicki

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 406-410

Piotr Ziajka

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 389-396

Joanna Wierzbowska, Izabela Skrzypiec

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 401-405

Prace kazuistyczne

Stanisław Niemczyk, Dorota Brodowska-Kania, Agnieszka Giżewska, Anna Adamska-Wełnicka, Łukasz Kowalski, Mirosław Dziuk, Rafał Skrzypek

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 375-379

Anna Krefta, Witold Tłustochowicz, Sylwia Elert-Kopeć

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 383-388

Artur Terlecki, Piotr Misiak, Katarzyna Szwalbe

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 380-382

Historia medycyny i^Swojskowej służby zdrowia

Joanna Zagdańska

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 423-436

Historia medycyny i wojskowej służby zdrowia

Zbigniew Kopociński, Czesław Jeśman, Krzysztof Kopociński

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (4): 416-422

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License