Redakcja

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski

Zastępcy Redaktora Naczelnego
płk prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
dr hab. med. Andrzej Chciałowski
dr n. med. Piotr Rapiejko

Sekretarz
mgr Ewa Jędrzejczak

Adres Redakcji
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128,
04-141 Warszawa
44 tel./faks: +48 261 817 380
e-mail: lekarzwojskowy@wim.mil.pl
www.lekarzwojskowy.pl

© Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny

Wydawca
Medycyna Praktyczna
ul. Rejtana 2,
30-510 Kraków
tel. +48 12 29 34 020
faks +48 12 29 34 030
e-mail: listy@mp.pl

Redaktor prowadzący
Lidia Miczyńska

Korekta
Dariusz Rywczak
Iwona Żurek

Projekt okładki
Łukasz Łukasiewicz

Typografia
Krzysztof Gontarski

DTP
Katarzyna Opiela

Dział Reklam
lek. Piotr Lorens
tel. +48 663 430 191
e-mail: piotr.lorens@mp.pl

Druk
TECHNET, Kraków

Nakład
700 egz.

Cena
14 zł

ISSN 0024-0745