VI Konferencja Naukowa im. gen. bryg. Wojciecha Lubińskiego

Michał Krzyżanowski

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 9-15

Adam Stańczyk

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 16-22

Barbara Sozańska

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 23-26

Michał S. Bućko, Weronika Piestrzyńska

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 27-31

Ewa Czarnobilska, Marcel Mazur

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 32-39

Andrzej Chciałowski, Piotr Dąbrowiecki

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 40-45

Artur Badyda, Grzegorz Majewski, Piotr Dąbrowiecki, Wioletta Rogula-Kozłowska

Lekarz Wojskowy 2017; 95 (1): 46-58

Indeks Copernicus 2017 (ICV)

55.96
Prawa autorskie
This is an online-only open access journal. The journal applies the CC BY-NC-SA 4.0 License