Kiedy komorowe zaburzenia rytmu stanowią wskazanie do skierowania pacjenta na SOR i hospitalizację?

24.10.2022
dr hab. n. med. Sebastian Stec
Pracownia Elektrofizjologii, Kardioneuroablacji, Ablacji Arytmii i Elektrostymulacji Serca (PEKAAES), Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Sanok

Wybrane treści dla pacjenta:
  • 24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (holter)
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Diagnostyka zawału serca
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
  • Zespół preekscytacji
  • Elektrokardiografia (EKG)
  • Arytmie komorowe
  • Migotanie przedsionków