Pacjent z komorowymi zaburzeniami rytmu w gabinecie lekarza POZ – zasady postępowania

05.08.2022
dr hab. n. med. Sebastian Stec, FESC
Pracownia Elektrofizjologii, Kardioneuroablacji, Ablacji Arytmii i Elektrostymulacji Serca (PEKAAES), Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Sanok
Rodzinna 2021