Wywiad motywujący w praktyce lekarza rodzinnego. Czy może poprawić wyniki leczenia?

05.08.2022
mgr Cezary Barański
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Rodzinna 2021