Morfologia krwi obwodowej. 25-letnia kobieta z hiperleukocytozą

16.08.2021
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak1, lek. Bogdan Ochrem
1 Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Oddział Kliniczny Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Nowotwory u dzieci – białaczki i chłoniaki
  • Małopłytkowość w czasie ciąży
  • Małopłytkowość immunologiczna
  • Małopłytkowość
  • Zespół Sweeta (ostra gorączkowa dermatoza neutrofilowa)
  • Przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML)