Morfologia krwi obwodowej. 20-letnia kobieta z niedokrwistością i małopłytkowością

27.12.2022
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak1, lek. Bogdan Ochrem2
1 Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2 Oddział Kliniczny Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Niedokrwistość chorób przewlekłych
  • Niedokrwistość megaloblastyczna
  • Niedokrwistość hemolityczna
  • Niedokrwistość (anemia)
  • Niedokrwistość z niedoboru żelaza
  • Niedokrwistości pokrwotoczne
  • Niedokrwistość u chorych na POChP
  • Niedokrwistość syderoblastyczna
  • Niedokrwistość z niedoboru żelaza u dzieci
  • Dieta w niedokrwistości z niedoboru żelaza