Młoda kobieta z nasiloną dusznością i cechami przeciążenia prawych jam serca

Młoda kobieta z nasiloną dusznością i cechami przeciążenia prawych jam serca

Kardiologia. 21-letnia kobieta z nasiloną dusznością i cechami przeciążenia prawych jam serca

23.04.2018
dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć prof. UJ, Klinika Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II