mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:
Neurofizjologia 2024 - logo

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
22–23 marca, KrakówZapraszamy na nowe wydarzenie naukowo-szkoleniowe Neurofizjologia 2024 objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 marca 2024 roku stacjonarnie w Centrum Konferencyjnym ICE w Krakowie. Będzie także transmitowana w portalu Medycyny Praktycznej.

Zaproponowano niezwykle bogaty program z zakresu neurofizjologii klinicznej. Tematyka obejmuje aktualne rekomendacje dotyczące diagnostyki neurofizjologicznej, klinicznej oraz leczenia najczęściej występujących neuropatii nabytych i genetycznie uwarunkowanych.

Kolejne tematy poświęcimy teoretycznym oraz praktycznym aspektom diagnostyki elektroencefalograficznej i polisomnograficznej. Przedstawimy również istotne zagadnienia praktyczne diagnostyki elektroencefalograficznej wieku rozwojowego wraz z prezentacją ciekawych przypadków.

Uznani specjaliści przeprowadzą praktyczne warsztaty z zakresu elektroencefalografii, ultrasonografii oraz polisomnografii.

Do zobaczenie w Krakowie!
prof. dr hab. n. med. Marta Banach
Prezes Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
Kierownik Naukowy Konferencji


piątek, 22 marca

SALA 1
Neuropatie wrodzone i nabyte – praktyczne spojrzenie na aktualne kryteria kliniczne i neurofizjologiczne

09.00

Warsztaty USG

Moderatorzy: dr n. med. Justyna Pigońska, prof. Marta Banach

Przydatność badania USG w diagnostyce polineuropatii

prof. Zsuzsanna Arányi

Neurologist, Dept. of Neurology, Semmelweis University, Budapest

10.30

Przerwa


10.45

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Marta Banach

Prezes PTNK

Sesja 1. Przydatność badań neurofizjologicznych i ultrasonograficznych w diagnostyce polineuropatii

Moderator: prof. dr hab. n. med. Marta Banach

10.50

Eletrophysiological approach to neuropathy in paediatric

prof. Jacquie Deeb

Consultant in Clinical Neurophysiology, Department of Neurophysiology, Queen's Hospital London

11.30

Ultrasound findings in dysimmune neuropathies

prof. Zsuzsanna Arányi

Neurologist, Dept. of Neurology, Semmelweis University, Budapest

12.15

Przerwa


Sesja 2. Polineuropatie zapalne – obecne postępy w diagnostyce i leczeniu

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz, dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik

12.30

Różne oblicza przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej

prof. dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz

12.55

Aktualne wytyczne dotyczące diagnostyki zespołu Guillaina i Barrégo

dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik

13.15

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia – czy choroba neuronu ruchowego?

dr n. med. Monika Ostrowska

13.40

Autoimmunologiczne nodopatie: patomechanizm, kryteria diagnostyczne – aktualny stan wiedzy

dr hab. n. med. Edyta Dziadkowiak

14.00

Przerwa


Sesja 3. Neuropatie w przebiegu układowego zapalenia naczyń

Moderatorzy: dr hab. n. med. Edyta Dziadkowiak, dr n. med. Marta Lipowska

15.00

Obraz kliniczny, podstawy immunopatofizjologii i diagnostyki – co powinien wiedzieć neurolog

dr n. med. Kamila Żur-Wyrozumska

15.25

Elektrofizjologiczny charakter neuropatii w przebiegu zapalenia naczyń

dr n. med. Katarzyna Mariańska

15.50

Leczenie polineuropatii zapalnych w pytaniach i odpowiedziach

dr n. med. Marta Lipowska

16.15

Panel dyskusyjny


16.30

Warsztaty USG: Neuropatie kończyny górnej

dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs

17.30

Podsumowanie i zakończenie

SALA 2
Teoretyczne i praktyczne aspekty diagnostyki elektroencefalograficznej

09.00

Warsztaty EEG dla techników

dr n. med. Aleksandra Wierzbicka

Aktualne zalecenia IFCN dotyczące wykonywania badań EEG

Metody aktywacyjne w EEG – rola technika wykonującego badanie

10.30

Przerwa


10.45

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz

Wiceprezes PTNK

Sesja 1. Czynność bioelektryczna mózgu – generowanie, rejestracja i analiza

Moderator: prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska

10.50

Czynność bioelektryczna mózgu a sygnał elektroencefalograficzny

prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska

11.35

Praktyczne aspekty analizy sygnału EEG

dr n. biol. Piotr Walerjan

12.10

Panel dyskusyjny

12.15

Przerwa


Sesja 2. Badanie EEG jako ważna metoda diagnostyczna nie tylko w padaczce

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak

12.30

Badanie EEG w zaburzeniach świadomości

dr hab. n. med. Ewa Nagańska

12.55

Niedrgawkowy stan padaczkowy u pacjentów w śpiączce

prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak

13.20

Rola badań EEG w psychiatrii

prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak

13.45

Panel dyskusyjny

14.00

Przerwa


Sesja 3. EEG wieku rozwojowego

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, dr Iwona Terczyńska

15.00

Monitorowanie czynności bioelektrycznej mózgu u noworodków

dr Iwona Terczyńska

15.20

EEG w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

dr Anna Chądzyńska-Kaczyńska

15.40

Rola EEG w prognozowaniu wystąpienia padaczki i zaburzeń rozwojowych u dzieci ze stwardnieniem guzowatym i innymi mTORpatiami

dr n. med. Dorota Domańska-Pakieła

16.00

Wzorce EEG w wybranych encefalopatiach rozwojowych i padaczkowych

prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

16.20

Odpowiedź fotonapadowa w EEG u dzieci i młodzieży

dr hab. n. med. Jolanta Strzelecka

16.40

Panel dyskusyjny

17.00

Podsumowanie i zakończenie

sobota, 23 marca

SALA 1
Neuropatie wrodzone i nabyte – praktyczne spojrzenie na aktualne kryteria kliniczne i neurofizjologiczne

Sesja 4. Neuropatie polekowe i toksyczne

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Marta Banach, dr n. med. Justyna Pigońska

9.00

Neuropatie w przebiegu chemioterapii i radioterapii – diagnostyka i postępowanie

– perspektywa neurologa/neurofizjologa

prof. dr hab. n. med. Marta Banach

– perspektywa onkologa

dr hab. n. med. Aneta Zygulska

9.40

Neuropatie paranowotworowe: patomechanizm, obraz kliniczny, leczenie

prof. dr hab. n. med. Tomasz Dziedzic

10.00

Neuropatie paranowotworowe: obraz neurofizjologiczny – pułapki diagnostyczne

dr n. med. Agnieszka Kułaga

10.20

Polineuropatia alkoholowa czy niedoborowa? Aktualne kryteria kliniczne i neurofizjologiczne

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz

10.40

Panel dyskusyjny

11.00

Przerwa


Sesja 5. Neuropatie w przebiegu chorób hematologicznych

Moderator: dr n. med. Magdalena Chylińska

11.15

Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego w przebiegu dyskrazji plazmocytowych w praktyce hematologicznej

prof. dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn

11.40

Obraz neurofizjologiczny neuropatii w przebiegu chorób hematologicznych

dr n. med. Justyna Pigońska


12.00

Sesja satelitarna


12.20

Sesja satelitarna


12.40

Przerwa


Sesja 6. Polineuropatie uwarunkowane genetycznie

Moderatorzy: dr n. med. Joanna Cegielska, dr n. med. Joanna Jabłońska-Brudło

14.00

Miejsce badań genetycznych w diagnostyce polineuropatii

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kochański

14.25

Jak odróżnić polineuropatię wrodzoną od nabytej – zadanie dla neurofizjologa

dr n. med. Halina Grzelec

14.50

Polineuropatia w rodzinnych paraparezach spastycznych

prof. dr hab. n. med. Joanna Pera

15.15

Polineuropatia w ataksjach rdzeniowo-móżdżkowych

dr n. med. Anna Sobańska

15.40

Rehabilitacja polineuropatii

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller

16.00

Panel dyskusyjny

16.30

Podsumowanie konferencji

SALA 2
Teoretyczne i praktyczne aspekty diagnostyki elektroencefalograficznej

Warsztaty Polisomnografia

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak, dr n. med. Aleksandra Wierzbicka, dr hab. n. med. Piotr Bielicki

9.00

Zasady oceny stadiów snu w PSG

9.25

Ocena zaburzeń oddychania związanych ze snem

9.50

Metody leczenia zaburzeń oddychania związanych ze snem i ocena skuteczności terapii

10.15

Badania neurofizjologiczne w diagnostyce nadmiernej senności

10.40

Panel dyskusyjny

11.00

Przerwa


Sesja 4. Diagnostyka okołooperacyjna EEG

Moderatorzy: dr n. med. Dorota Domańska-Pakieła, dr n. med. Iwona Kochanowska

11.15

Diagnostyka okołooperacyjna EEG – aspekty techniczne

dr n. biol. Piotr Walerjan

11.40

Wykorzystanie inwazyjnego EEG w diagnostyce padaczki

dr n. med. Iwona Kochanowska

12.05

Diagnostyka przedoperacyjna padaczki – punkt widzenia elektrofizjologa

dr n. med. Dorota Domańska-Pakieła, dr n. med. Magdalena Kaczorowska-Frontczak

12.30

Panel dyskusyjny

13.00

Przerwa


Sesja 5. Sesja przypadków

Moderatorzy: dr hab. n. med. Ewa Nagańska, dr Iwona Terczyńska

14.00

Mnogie naczyniaki jamiste u pacjentki ze zdiagnozowaną padaczką

dr n. med. Elżbieta Szczygieł-Pilut

14.20

Niedrgawkowy stan padaczkowy u osoby z podwójną patologią OUN

dr n. med. Magdalena Konopko

14.40

Fotowrażliwość w ceroidolipofuscynozie

dr Iwona Terczyńska

15.00

EEG u dziecka z hemimegalencefalią

dr n. med. Julita Borkowska

15.20

Zespół Rasmussena

dr Anna Chądzyńska-Kaczyńska

15.40

Dysplazja korowa

dr n. med. Olga Milczarek

16.00

Panel dyskusyjny

16.30

Podsumowanie konferencji

Miejsce konferencji

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17

Opłaty

  wpłata do 12 marca wpłata od 13 marca
Prenumeratorzy „Medycyny Praktycznej” 620 zł 660 zł
Pozostali uczestnicy 660 zł 700 zł
Studenci kierunków medycznych* 360 zł 400 zł
Technicy medyczni 360 zł 400 zł
Uczestnictwo online** 320 zł 320 zł

* Liczba miejsc ograniczona
** Warsztaty również będą transmitowane online. Wykłady odbywające się w języku angielskim będą transmitowane na żywo bez tłumaczenia na język polski. Po zakończeniu konferencji zostaną udostępnione nagrania wykładów z tłumaczeniem.

Uczestnicy, którzy opłacą udział w konferencji w trybie stacjonarnym, będą mieli możliwość oglądania nagrań na stronie konferencji przez rok od jej zakończenia. Osoby, które opłacą uczestnictwo online, będą mogły oglądać transmisję na żywo 22–23 marca 2024 oraz zamieszczone na stronie nagrania przez rok od zakończenia konferencji.

Biuro konferencji

Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń,
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki,
e-mail: konferencje@mp.pl, tel. 12 293 40 04

Informacje dla sponsorów

Firmy zainteresowane współpracą z organizatorem konferencji prosimy o kontakt:
firmy@mp.pl

INFARMA

Konferencja jest organizowana w zgodności ze standardami INFARMY. Pobierz certyfikat