mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:
alt


Immunosenescence – czy układ
immunologiczny się starzeje?

8 grudnia 2021 r.

Informacje

  • Udział w konferencji jest bezpłatny dla wszystkich lekarzy posiadających konto w portalu mp.pl.
  • Uczestnicy, którzy zdecydują się wnieść niewielką opłatę (95 zł), będą mogli do 31 grudnia 2021 rejestrować czas oglądania i słuchania wykładów w celu uzyskania punktów edukacyjnych i certyfikatu. Można uzyskać maksymalnie 4 punkty edukacyjne (liczba punktów jest uzależniona od obejrzanych przez uczestnika wykładów: 60 minut = 1 pkt edukacyjny; śr. czas wykładu = 12 minut).

Program

środa, 8 grudnia

15.00

Otwarcie konferencji

Sesja 1.


Przewodnicząca sesji: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

 


15.05

Starzenie się układu immunologicznego – okiem neurologa

prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

Zabrze

15.20

Starzenie się układu immunologicznego – okiem immunologa

dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

Bytom

15.35

Dyskusja

Paneliści: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

15.45

Przerwa reklamowa

Sesja 2.


 Choroby neuroimmunologiczne, a wiek chorego


15.50

Przebieg choroby i leczenie stwardnienia rozsianego u dzieci

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Warszawa

16.02

Starzenie się polskiej populacji chorych z SM

prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska

Białystok

16.14

Autoimmunologiczne zapalenie mózgu – czy to tylko choroba dzieci?

prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Gdańsk

16.26

Kiedy podejrzewać u pacjenta NMOSD – dylematy diagnostyczne?

dr hab. n. med. Monika Nojszewska

Warszawa

16.41

Dyskusja

Paneliści: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, dr hab. n. med. Monika Nojszewska

17.00

Przerwa reklamowa

Sesja 3.


 Rozpoczynanie terapii immunomodulującej – czas ma znaczenie, ale czy wiek ma znaczenie?


17.05

Rola stresu oksydacyjnego w patomechanizmie SM

dr n. med. Iwona Rościszewska-Żukowska

Rzeszów

17.17

Eskalacja, czy indukcja – wybór dla pacjenta w różnym wieku?

dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk

Zabrze

17.29

Kiedy lek immunomodulujący zaczyna działać? – zrozumieć mechanizm terapii

dr hab. n. med. Alicja Kalinowska

Poznań

17.41

Czy potrzebujemy nowych terapii DMT w SM

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

Lublin

17.53

Dyskusja

Paneliści: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, dr n. med. Iwona Rościszewska-Żukowska, dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk, dr hab. n. med. Alicja Kalinowska, prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

18.10

Przerwa reklamowa

Sesja 4.


 Najważniejszy punkt końcowy terapii w SM – powstrzymać progresję choroby, niezależnie od wieku pacjenta


18.15

Podłoże patogenetyczne progresji, a możliwości terapii

dr hab. n. med. Anna Pokryszko-Dragan

Wrocław

18.27

Wtórnie postępująca postać SM – czy możemy powstrzymać progresję choroby?

prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

Rzeszów

18.39

Znaczenie odwracalnego mechanizmu działania DMT w kontekście optymalizacji terapii SM

dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk

Zabrze

18.51

Mechanizm działania terapii anty-CD20

prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek

Łodź

19.03

Dyskusja

Paneliści: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, dr hab. n. med. Anna Pokryszko-Dragan, prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek, dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk, prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek

19.18

Nadchodzące terapie immunologiczne w miastenii, migrenie, otępieniu i innych chorobach neurologicznych

prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

Zabrze

19.33

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Program nie jest ostateczny i może ulec zmianie.

Informacje dla sponsorów

Firmy zainteresowane współpracą z organizatorem konferencji prosimy o kontakt:
Lilianna Zygmunt
tel.: 663 430 338
lilianna.zygmunt@mp.pl lub firmy@mp.pl


Konferencja jest organizowana w zgodności ze standardami INFARMY Pobierz certyfikat.

alt