mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:
alt

Konferencja naukowo-szkoleniowa w Internecie
4–5 lutego 2022 r.

Zapraszamy na VIII Zabrzańskie Dni Neurologii, które odbędą się 4–5 lutego – w tym roku także w formule internetowej w portalu Medycyny Praktycznej.

Program

piątek, 4 lutego

Warsztaty EMG


14.00

Jak interpretować badania EMG w codziennej praktyce neurologa?

Moderator warsztatów: dr n. med. Krzysztof Wierzbicki

15.00

Otwarcie konferencji

Sesja 1.

  Neuroupdate I

 Moderator sesji: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak


15.10

Co nowego przyniósł rok 2021 w tematyce SM i neuroimmunologii?

prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

Zabrze

15.30

„Biała księga” – strategia dla neurologii na najbliższe lata

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

Lublin

15.45

Wpływ pandemii COVID-19 na dostęp do leczenia interwencyjnego udaru mózgu w Polsce

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

Kraków

16.00

Najważniejsze wyzwania polskiej neurologii

prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska

Białystok

16:15

Dyskusja

16.35

Przerwa reklamowa

Sesja 2.


  Stwardnienie rozsiane

 Moderator sesji: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska


 Debata ekspercka: „Leki doustne czy parenteralne w terapii SM? – od mechanizmu działania do
 adherencji i skuteczności”

 Sesja z aktywnym udziałem uczestników w formie głosowania „za lekami doustnymi lub parenteralnymi”


16.45

Leki parenteralne

dr hab. n. med. Alicja Kalinowska

Poznań

17.05

Leki doustne

dr n. med. Iwona Rościszewska-Żukowska

Rzeszów

17.25

Dyskusja

17.40

Przerwa reklamowa

Sesja 3.


  Choroby naczyniowe mózgu

 Moderator sesji: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz


17.50

Udar mózgu w młodym wieku

prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

Warszawa

18.05

Profilaktyka wtórna udaru mózgu o różnej etiologii – aktualne zalecenia

dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM

Katowice

18.20

Neuroimmunologia a udary mózgu

dr n. med. Wojciech Bartman

Zabrze

18.35

Dyskusja

18.50

Przerwa reklamowa

sobota, 5 lutego

9.30

Otwarcie drugiego dnia konferencji

Sesja 4.


 Choroby rzadkie w neurologii – przełomy w leczeniu

Moderator sesji: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk


9.35

Choroby rzadkie w neurologii – jak zdiagnozować i leczyć?

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

Warszawa

9.50

Sukces nowoczesnej terapii rdzeniowego zaniku mięśni – wybrany przypadek w populacji dziecięcej

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Warszawa

10.02

Sukces nowoczesnej terapii rdzeniowego zaniku mięśni – wybrany przypadek w populacji dorosłych

dr n. med. Małgorzata Szymańska

Zabrze

10.14

Dyskusja

10.30

Przerwa reklamowa

Sesja 5.


  Choroby demielinizacyjne

 Moderator sesji: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek


10.40

Diagnostyka SM – dla młodego SM-ologa

prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

Rzeszów

10.55

Jak możemy osiągnąć lepszy efekt terapeutyczny DMT w stwardnieniu rozsianym?

dr n. med. Sławomir Wawrzyniak

Bydgoszcz

11.10

Szczepienia u pacjentów z chorobami neuroimmunologicznymi

dr hab. n. med. Monika Nojszewska

Warszawa

11.25

Możliwości leczenia infekcji utajonych podczas terapii lekami immunomodulującymi w SM

dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk

Zabrze

11.40

Dyskusja

11.55

Przerwa reklamowa

Sesja 6.


  Choroby neurozwyrodnieniowe – możliwości terapii

 Moderator sesji: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek


12.05

Standardy rozpoczynania terapii choroby Parkinsona w zależności od wieku pacjenta

prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek

Gdańsk

12.20

Parkinsonizmy atypowe – rozpoznanie, możliwości leczenia, opieka paliatywna

prof. dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz

Wrocław

12.35

Przeciwciała monoklonalne w chorobach neurodegeneracyjnych – czy będzie to terapia przyszłości?

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski

Warszawa

12.50

Dyskusja

13.05

Przerwa reklamowa

Sesja 7.


  Neuroupdate II

 Moderator sesji: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. dr hab. n. med. Maria
 Mazurkiewicz-Bełdzińska


13.15

Czynniki determinujące wybór pierwszej terapii w padaczce

prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Gdańsk

13.30

Robotyka w rehabilitacji uszkodzeń neurologicznych i chorób neurodegeneracyjnych

dr n. med. Jarosław Szczygieł

Tarnowskie Góry

13.45

Uszkodzenie nerwu twarzowego – diagnostyka i leczenie jako problem interdyscyplinarny

dr hab. n. med. Paweł Sowa

Zabrze

14.00

Dyskusja

14.15

Przerwa reklamowa

Sesja 8.


  Sesja młodych neurologów (rozpoczęcie o godz. 14.25)

 Moderator sesji: dr n. med. Natalia Niedziela


        

Prezentacja wyników najciekawszych prac w dziedzinie neurologii oraz nauk pokrewnych (psychiatria, neurochirurgia, psychologia, neurofizjologia, neuroanatomia, neurorehabilitacja i inne).

Sesja dedykowana dla studentów, doktorantów, lekarzy stażystów oraz lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Warunki uczestnictwa i szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie udziału w Sesji Młodych Neurologów Konferencji. Przejdź do szczegółów.

Sesja 9.


  Sesja Pielęgniarek.
 Część wprowadzająca. Co warto wiedzieć o SM?

 Moderator sesji: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, mgr piel. Katarzyna Kaduk


15.20

Co warto wiedzieć o SM? – aktualne kompendium. Żyjemy w erze skutecznego leczenia SM

prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

Zabrze

15.35

Rola pielęgniarki w procesie diagnostycznym i terapeutycznym w stwardnieniu rozsianym

mgr piel. Katarzyna Kaduk

Zabrze

15.50

Jak ważna jest odpowiednia dieta dla chorych ze stwardnieniem rozsianym?

mgr piel. Marianna Wilkiel

Białystok

16.05

Planowanie ciąży u pacjentek z SM

mgr piel. Edyta Tamaka

Zabrze

16.20

Dyskusja

Sesja 9.


  Sesja Pielęgniarek.
 Część praktyczna. SM w codziennej praktyce pielęgniarskiej

 Moderator sesji: dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk, mgr piel. Katarzyna Kaduk


16.35

Samoiniekcje u chorych z SM – jak właściwie opiekować się pacjentami?

mgr piel. Dorota Szelong-Kajstura

Cieszyn

16.45

Podawanie leków immunomodulujących w infuzjach w SM – praktyczny przewodnik

piel. Aneta Ślizak

Legnica

16.55

Rola pielęgniarki w rozpoczynaniu i monitorowaniu doustnych terapii immunomodulujących w stwardnieniu rozsianym

mgr piel. Justyna Grzegorczyk-Lato

Lublin

17.05

Dyskusja

17.20

Zakończenie konferencji

Program nie jest ostateczny i może ulec zmianie.

Komitet organizacyjny

 • prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 • dr n. med. Bożena Adamczyk
 • dr n. med. Wojciech Bartman
 • dr n. med. Natalia Niedziela
 • dr n. med. Jolanta Nowakowska
 • dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
 • dr n. med. Krzysztof Wierzbicki
 • dr n. med. Izabela Rozmiłowska
 • dr n. med. Małgorzata Szymańska
 • dr Paweł Warmus

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 • dr n. med. Wojciech Bartman
 • prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 • prof. dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz
 • dr hab. n. med. Alicja Kalinowska
 • prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
 • dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
 • dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
 • prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM
 • prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • dr n. med. Natalia Niedziela
 • dr hab. n. med. Monika Nojszewska
 • prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • dr n. med. Iwona Rościszewska-Żukowska
 • prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • dr hab. n. med. Paweł Sowa
 • dr n. med. Jarosław Szczygieł
 • dr n. med. Małgorzata Szymańska
 • dr n. med. Sławomir Wawrzyniak

Organizatorzy

Patronaty

   

Partnerzy

   

Informacje dla sponsorów

Firmy zainteresowane współpracą z organizatorem konferencji prosimy o kontakt:
Lilianna Zygmunt
tel.: 663 430 338
lilianna.zygmunt@mp.pl lub firmy@mp.pl


Konferencja jest organizowana w zgodności ze standardami INFARMY Pobierz certyfikat.