mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:
alt

Konferencja naukowo-szkoleniowa
10–11 lutego 2023 r. Zabrze

Zapraszamy na IX Zabrzańskie Dni Neurologii, które odbędą się 10–11 lutego w Zabrzu (Hotel Diament, ul. 3-go Maja 122a) oraz w internecie w portalu Medycyny Praktycznej.Program

11 punktów edukacyjnych

piątek, 10 lutego

13.30

Warsztaty: Ścieżka pacjenta z migrenowymi bólami głowy – od lekarza rodzinnego do programu lekowego leczenia migreny

moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz, dr n. med. Krzysztof Wierzbicki

wprowadzenie: dr n. med. Krzysztof Wierzbicki

prezentacja przypadków: dr n. med. Katarzyna Kępczyńska, dr n. med. Krzysztof Wierzbicki

dyskusja: prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz, dr n. med. Katarzyna Kępczyńska, dr n. med. Ireneusz Szymczyk, dr n. med. Krzysztof Wierzbicki

  • Czas trwania: 75 minut

15.00

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa (Zabrze)

Sesja 1.

Bóle głowy – od diagnostyki do najnowszych terapii

moderatorzy sesji: prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz, prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

15.20

Aktualne rekomendacje dotyczące diagnostyki i różnicowania bólów głowy

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień (Warszawa)
15.40

Program lekowy B.133 – nowość w terapii migreny w Polsce

prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz (Warszawa)
16.10

Mechanizm działania przeciwciał monoklonalnych w terapii migreny

prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa (Zabrze)
16.25

Debata: Wkraczamy w nową erę leczenia migreny – najnowsze zarejestrowane terapie

prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
16.45

Panel dyskusyjny

17.00

Przerwa

Sesja 2.

Nowości w terapiach neurologicznych

moderatorzy sesji: prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel

Debata ekspercka: Leki biorównoważne i generyczne w terapii SM – czy czeka nas przełom?

17.10

Czego jako klinicyści oczekujemy od leków biorównoważnych i generycznych?

prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa (Zabrze)
17.25

Czy powinniśmy obawiać się stosowania leków biopodobnych w programach lekowych?

dr hab. n. med. Janusz Szyndler (Warszawa)
17.40

Panel dyskusyjny

18.00

Przerwa

Sesja 3.

NEUROUPDATE I

moderatorzy sesji: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

18.10

Wiele nowego przyniósł rok 2022 w tematyce SM i neuroimmunologii

prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa (Zabrze)
18.40

Postępy w leczeniu padaczki w 2022 roku

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (Lublin)
19.00

Aktualne standardy leczenia udaru niedokrwiennego mózgu w świetle najnowszych wytycznych

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik (Kraków)
19.20

Panel dyskusyjny

19.35

Kolacja

sobota, 11 lutego

Sesja 4.

Dla lekarza praktyka (cz. 1): najczęstsze problemy neurologiczne – jak diagnozować i leczyć?

moderatorzy sesji: prof. dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz

9.00

Optymalizacja leczenia farmakologicznego choroby Parkinsona

prof. dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz (Wrocław)
9.20

Leczenie padaczki – jaki lek dla jakiego pacjenta. Sytuacja terapeutyczna AD 2023

prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (Gdańsk)
9.40

Profilaktyka wtórna przeciwzakrzepowa dla chorych po udarze niedokrwiennym i krwotocznym mózgu

dr hab. n med. Anetta Lasek-Bal (Katowice)
10.00

Panel dyskusyjny

10.15

Przerwa

Sesja 5.

Choroby demielinizacyjne

moderatorzy sesji: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek, prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

10.25

Terapie platformowe a rekonstytucja – w obliczu najnowszych zaleceń

prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek (Łódź)
10.40

Przeciwciała monoklonalne w terapii SM

prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek (Rzeszów)
10.55

Modulatory receptora S1P w leczeniu SM

dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk (Zabrze)
11.10

Nowy program lekowy dla chorych z NMOSD – jak zdiagnozować i pokierować pacjenta do leczenia?

prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska (Warszawa)
11.25

Panel dyskusyjny

11.40

Przerwa

Sesja 6.

Dla lekarza praktyka (cz. 2): najczęstsze problemy neurologiczne – jak diagnozować i leczyć?

moderatorzy sesji: dr n. med. Wojciech Bartman, dr n. med. Sławomir Wawrzyniak

11.50

Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa – najnowsze rekomendacje

dr n. med. Sławomir Wawrzyniak (Bydgoszcz)
12.05

Diagnostyka i leczenie bólu neuropatycznego – aktualne zalecenia

dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk (Zabrze)
12.20

Zaburzenia snu – standardy postępowania

dr n. med. Michał Błachut (Tarnowskie Góry)
12.35

Terapie wspomagające w chorobach neurologicznych

dr n. med. Wojciech Bartman (Zabrze)
12.50

Panel dyskusyjny

13.05

Przerwa

Sesja 7.

Neuroupdate II

moderatorzy sesji: prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała

13.15

Schorzenia mózgowo-naczyniowe w przebiegu chorób rzadkich

dr n. med. Wojciech Bartman (Zabrze)
13.30

Powikłania neurologiczne chorób laryngologicznych

dr hab. n. med. Paweł Sowa (Zabrze)
13.45

Diagnostyka i najnowsze możliwości leczenia autoimmunologicznego zapalenia mózgu

dr n. med. Natalia Niedziela (Zabrze)
14.00

Panel dyskusyjny

14.15

Przerwa obiadowa

Sesja 8.

Sesja Młodych Neurologów

moderatorzy sesji: dr n. med. Natalia Niedziela

15.00

Prezentacja wyników najciekawszych prac w dziedzinie neurologii oraz nauk pokrewnych (psychiatria, neurochirurgia, psychologia, neurofizjologia, neuroanatomia, neurorehabilitacja i inne)

Sesja dedykowana dla studentów, doktorantów, lekarzy stażystów oraz lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.
Warunki uczestnictwa i szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie udziału w Sesji Młodych Neurologów Konferencji „IX Zabrzańskie Dni Neurologii”.
Pobierz regulamin.

16.00

Przerwa

Sesja 9.

Sesja Pielęgniarek SM

moderatorzy sesji: dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk, mgr piel. Katarzyna Kaduk

16.10

Nowy program lekowy SM – co warto wiedzieć?

dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk (Zabrze)
16.25

Rola pielęgniarki w opiece nad chorymi ze stwardnieniem rozsianym

mgr piel. Katarzyna Kaduk (Zabrze)
16.40

Opieka nad pacjentem z SM leczonym przy zastosowaniu samoiniekcji

mgr piel. Marianna Wilkiel (Białystok)
16.55

Praktyczne aspekty dotyczące podawania leków immunomodulujących w infuzjach

mgr piel. Dorota Szelong (Cieszyn)
17.10

Terapie doustne DMT w stwardnieniu rozsianym

mgr piel. Justyna Grzegorczyk-Lato (Lublin)
17.25

Panel dyskusyjny

17.40

Zakończenie konferencji

Opłaty

  wpłata do 27 stycznia wpłata od 28 stycznia
Uczestnictwo stacjonarne 250 zł 280 zł
Uczestnictwo online 150 zł 150 zł

Uczestnicy, którzy opłacą udział w konferencji w trybie stacjonarnym, będą mieli możliwość oglądania nagrań na stronie konferencji przez rok od jej zakończenia. Osoby, które opłacą uczestnictwo online, będą mogły oglądać transmisję na żywo 10-11 lutego oraz zamieszczone na stronie nagrania przez rok od zakończenia konferencji.

Miejsce konferencji

Hotel Diament, 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 122a

Biuro konferencji

Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń, Cholerzyn 445, 32-060 Liszki, e-mail: [email protected], tel. 12 293 40 04

Sesja Młodych Neurologów

Sesja dedykowana dla studentów, doktorantów, lekarzy stażystów oraz lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Termin nadsyłania streszczeń prac upłynął o godzinie 23:59 dnia 31.01.2023 roku.

Streszczenie prac powinny być przesłane drogą mailową w języku polskim na adres: [email protected]

UWAGA. Uczestnicy którzy zostaną zakwalifikowani są zobowiązani do uczestnictwa w konferencji stacjonarnie w Hotelu Diament w Zabrzu. Prezentacja oraz panel dyskusji zostaną przeprowadzone w języku polskim.

Warunki uczestnictwa i szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie udziału w Sesji Młodych Neurologów Konferencji „IX Zabrzańskie Dni Neurologii”.
Pobierz regulamin

ZŁOCI SPONSORZY

Biogen
Roche

SREBRNY SPONSOR

Sandoz

SPONSORZY

Angelini
Bausch Health
Bayer
Biofarm
BMS
Everpharma
Hasco Lek
Janssen
Merck
Novartis
Pfizer
PZWL
Sanofi
Woerwag

Informacje dla sponsorów

Firmy zainteresowane współpracą z organizatorem konferencji prosimy o kontakt:
Lilianna Zygmunt
tel.: 663 430 338
[email protected] lub [email protected]

INFARMA

Konferencja jest organizowana w zgodności ze standardami INFARMY Pobierz certyfikat.