W lipcu 2021 r. na polskim rynku pojawił się Emgality (galkanezumab)

13.09.2021
Katarzyna Pelc
Webinar „Farmakoterapia w chorobach neurologicznych” , prof. dr hab.n.med. Wojciech Kozubski
Stanowisko Rady Przejrzystości nr 82/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Emgality (galkanezumab) we wskazaniu: przewlekłe migrenowe bóle głowy