Co w badaniu ultrasonokardiograficznym powinno przywodzić na myśl rozpoznanie choroby Fabry'ego?

27.04.2022
dr hab. n. med. Piotr Rozentryt prof. SUM
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach