Jaki jest patomechanizm zaburzeń krzepnięcia w chorobie Gauchera?

03.03.2023
prof. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, Kierownik Zakładu Patofizjologii Człowieka w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!