Praktyka kliniczna

 • Choroba Gauchera w skrócie

  Choroba Gauchera w skrócie

  Choroba spowodowana jest defektem enzymu lizosomalnego uczestniczącego w procesie rozkładu glukozyloceramidu i innych glikolipidów. Objawy zależą od stopnia zachowanej resztkowej aktywności enzymu.

 • Leczenie Choroby Gauchera

  Leczenie Choroby Gauchera

  Objawy kliniczne choroby Gauchera wynikają w dużej mierze z nadmiernego gromadzenia się glukozyloceramidu w lizosomach makrofagów układu siateczkowo-śródbłonkowego. Jakie metody leczenia należy brać pod uwagę?

 • Poradnictwo genetyczne: Choroba Gauchera

  Poradnictwo genetyczne: Choroba Gauchera

  W każdym przypadku rozpoznania choroby Gauchera wskazana jest konsultacja rodziny w poradni genetycznej. Jakie jest ryzyko dziedziczenia choroby?

 • Różnicowanie Choroby Gauchera

  Różnicowanie Choroby Gauchera

  Podstawowe informacje na temat diagnostyki różnicowej Choroby Gauchera.

 • Badania diagnostyczne w kierunku Choroby Gauchera

  Badania diagnostyczne w kierunku Choroby Gauchera

  Chorobę Gauchera należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej powiększenia śledziony, hipersplenizmu i bólów kostnych o niewyjaśnionej etiologii u dzieci i dorosłych.

 • Objawy kliniczne choroby Gauchera

  Objawy kliniczne choroby Gauchera

  Wyróżnia się kilka postaci klinicznych w zależności od występowania lub braku objawów neurologicznych oraz wieku zachorowania.