Co oznaczają symbole SMN, SMN1 i SMN2 w kontekście patogenezy rdzeniowego zaniku mięśni?

29.11.2021
dr n. med. Marek Bodzioch, Polski Instytut Evidence Based Medicine w Krakowie; Zakład Genetyki Synevo Sp. z o.o. w Krakowie; Redaktor naczelny „Medycyny Praktycznej – Neurologii”.