Czy leczenie dzieci chorych na SMA nusinersenem lub onasemnogenem abeparwowekiem jest skuteczne?

29.12.2021
dr hab. n. med. Justyna Paprocka
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach