Czym różni się stosowanie terapii genowej w różnych grupach wiekowych pacjentów z SMA?

10.03.2023
dr hab. n. med. Maria Jędrzejowska – członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.