Czy podany transgen SMN1 integruje się z genomem pacjenta i czy może go uszkodzić?

14.09.2023
dr hab. n. med. Maria Jędrzejowska – członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wybrane treści dla pacjenta
  • Rdzeniowy zanik mięśni