Czy terapię genową można powtórzyć?

30.08.2023
dr hab. n. med. Maria Jędrzejowska – członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wybrane treści dla pacjenta
  • Rdzeniowy zanik mięśni