Choroby

Migrena i bóle głowy więcej

Udar mózgu więcej

Padaczka więcej

Otępienie więcej

  • Omamy wzrokowe w chorobach neurologicznych i okulistycznych – patofizjologia i postępowanie
    Omamy wzrokowe w chorobach neurologicznych i okulistycznych – patofizjologia i postępowanie
    Przedstawiamy dane naukowe, obecną praktykę kliniczną i uzgodnione wytyczne opracowane w czasie projektu National Institute of Health, poświęconego omamom wzrokowym w ważnych i powodujących duże obciążenie zdrowotne chorobach, takich jak choroby oczu, otępienie i choroba Parkinsona.
  • Stosowanie leków przeciwcholinergicznych a ryzyko otępienia
    Stosowanie leków przeciwcholinergicznych a ryzyko otępienia
    Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań sugerują, że upośledzenie funkcjonowania poznawczego jest jednym z częstych działań niepożądanych ujawniających się po krótkim okresie przyjmowania leków o właściwościach przeciwcholinergicznych. Nie wiadomo zarazem, czy długoterminowe stosowanie leków o takim mechanizmie działania przyczynia się do zwiększenia ryzyka rozwinięcia się otępienia. Autorzy omawianej pracy podjęli próbę zbadania tego problemu klinicznego.

Choroba Parkinsona więcej

Stwardnienie rozsiane więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe więcej

Choroby rzadkie więcej

Inne więcej