Leczenie dystrofii mięśniowej Duchenne'a eteplirsenem

17.02.2019
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Rozmowa została zarejestrowana podczas Międzynarodowego Kongresu SMA 25 stycznia 2018 roku w Krakowie