Język i zaburzenia językowe – od badań naukowych do praktyki klinicznej

24.02.2020
Language and language disorders: neuroscience to clinical practice
Michael O’Sullivan1,2, Sonia Brownsett1,3, David Copland1
Practical Neurology 2019; 19: 380–388