Stanowisko PTN dotyczące leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurolologicznych w sytuacji epidemii

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Stanowisko eksperckie grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w sprawie realizacji programu leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych w obecnej sytuacji epidemiologicznej zagrożenia infekcją koronawirusem SARS-CoV-2

24.03.2020
prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak1, prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko2, prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak3
1 Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin; 2 Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn; 3 Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań