Przewlekły ból kręgosłupa piersiowego u 28 letniego pacjenta z beta talasemią

02.09.2021
llek. Małgorzata Dobrowolska Bąk1,2, prof. dr hab. n. med. Izabela Herman Sucharska1,2, dr n. med. Anna Dubis2
1Zakład Elektroradiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków;
2Pracownia MR Medyczne Centrum Diagnostyczne Voxel, Kraków