Diagnostyka różnicowa zaburzeń czynności poznawczych

20.05.2015
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Choroba Alzheimera
  • Dieta w chorobie Alzheimera
  • Depresja u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  • Depresja
  • Otępienie naczyniopochodne
  • Otępienie czołowo-skroniowe
  • Otępienie
  • Zaburzenia pamięci
  • Depresja maskowana
  • Łagodne zaburzenia poznawcze