Leczenie bezsenności i nieprawidłowych zachowań związanych ze snem u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Leczenie bezsenności i nieprawidłowych zachowań związanych ze snem u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Omówienie wytycznych American Academy of Neurology 2020

12.01.2021
Na podstawie: Practice guideline: Treatment for insomnia and disrupted sleep behavior in children and adolescents with autism spectrum disorder. Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology
dr n. med. Marek Bodzioch
Polski Instytut Evidence Based Medicine
Neurology 2020; 94: 392–404