hero-image
Quercus

dla lekarzy bez opłaty dystrybucyjnej

Oszczędzasz od 1% do 4%

Zadzwoń pod numer 22 205 30 00 i podaj hasło „Medycyna Praktyczna” lub poproś o kontakt

Fundusze QUERCUS sposobem na inwestowanie w czasach wysokiej inflacji

W ofercie Quercus TFI S.A. znajdują się fundusze inwestycyjne umożliwiające pomnażanie kapitału na rynkach akcji, obligacji i metali szlachetnych nawet w czasach wysokiej inflacji.

Kilka słów o Quercus TFI S.A.

Quercus TFI S.A. specjalizuje się w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi dla zamożnych klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Jest pierwszym TFI w Polsce, którego akcje zadebiutowały na warszawskiej giełdzie. Firma powstała 14 lat temu i zatrudnia doświadczonych ekspertów z branży inwestycyjnej, na czele z dr hab. Sebastianem Buczkiem, Prezesem Zarządu.

Celem Quercus TFI S.A. jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w tworzeniu unikalnych funduszy, dających szansę na ponadprzeciętne zyski. TFI zarządza funduszami, bazując na długoletnim doświadczeniu oraz wspierając się osiągnięciami naukowymi. W efekcie stopy zwrotu funduszy QUERCUS należą do najlepszych w Polsce.

Głównym dążeniem Quercus TFI S.A. jest efektywne pomnażanie środków klientów. Ponieważ właściciele TFI i jego pracownicy sami zainwestowali znaczący własny kapitał w fundusze QUERCUS, a wszyscy kluczowi pracownicy są również akcjonariuszami Quercus TFI S.A., zespół czuje się wybitnie zaangażowany i zmotywowany.

Od początku działalności Quercus TFI S.A. zaufało już blisko 30 tysięcy klientów, którzy do końca grudnia 2021 r. powierzyli do zarządzania 4,4 mld złotych. Najczęściej wybieranymi produktami były dotychczas: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Agresywny, głównie ze względu na znakomite wyniki inwestycyjne.

Fundusze QUERCUS

W ramach funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO występuje aż 11 subfunduszy, inwestujących w różne strategie i klasy aktywów: od produktów dłużnych, poprzez mieszane, po akcyjne i metali szlachetnych. Każdy klient może wybrać jeden lub kilka subfunduszy, w zależności od oczekiwanych zysków, horyzontu inwestycji i akceptacji ryzyka. Minimalna kwota inwestycji wynosi 20 tys. zł. Większość klientów ulokowała środki na poziomie kilkuset tys. zł.

Najbezpieczniejsze są subfundusze dłużne: QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Obligacji Skarbowych. Inwestują one głównie w obligacje skarbowe oraz starannie wyselekcjonowane obligacje przedsiębiorstw. Przynoszą z reguły niższe, ale stabilne zyski.

W gronie subfunduszy mieszanych znaleźć można: QUERCUS Stabilny i QUERCUS Global Balanced. Ten pierwszy inwestuje głównie w polskie obligacje i akcje, wybrane po dokładnej analizie fundamentalnej. Ten drugi w obligacje, akcje i inne instrumenty finansowe na rynkach globalnych. Subfundusze te osiągają zwykle wyższe stopy zwrotu od dłużnych przy nieco wyższym poziomie ryzyka.

Trzecią grupę stanowią subfundusze akcyjne: QUERCUS Agresywny i QUERCUS Global Growth. Pierwszy inwestuje głównie w polskie akcje, w tym średnich i mniejszych spółek. Drugi – w akcje zagraniczne, przede wszystkim amerykańskie firmy technologiczne. Oba subfundusze przynoszą wysokie zyski w okresach dobrej koniunktury i cechują się wysokim poziomem ryzyka.

Czwartą grupą są subfundusze metali szlachetnych: QUERCUS Gold i QUERCUS Silver. Jak same nazwy wskazują, pierwszy pozwala osiągnąć ekspozycję na złoto, drugi – na srebro. W długim okresie są to ciekawe alternatywy dla bardziej popularnych obligacji i akcji.

Jakie były historyczne wyniki?

Najdłużej funkcjonującymi subfunduszami są: QUERCUS Ochrony KapitałuQUERCUS Agresywny. Od początku istnienia, tj. 28 marca 2008 r. osiągnęły one stopy zwrotu na poziomie +55,4% i +176,6%.

Na poniższym wykresie przedstawiono, w jaki sposób historycznie kształtowały się wartości jednostek uczestnictwa obu subfunduszy. QUERCUS Ochrony Kapitału należy do grupy najbardziej bezpiecznych produktów. Jak widać na wykresie, wartość jednostki na przestrzeni czasu systematycznie rosła bez większych wahań. W przypadku subfunduszu QUERCUS Agresywny wzrost wartości w długim horyzoncie jest wyższy, ale również wahania wartości były większe. Najefektywniejsze były inwestycje po okresach korekcyjnych.

alt

Reasumując, fundusze inwestycyjne są jedną z najbardziej popularnych form oszczędzania i zdobywają coraz większe zaufanie. Pozwalają wykorzystać różnorodność instrumentów finansowych i strategii inwestycyjnych. Fundusze QUERCUS należą do najlepszych na polskim rynku.

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka i profilu inwestycyjnego funduszy QUERCUS dostępne są w prospekcie informacyjnym, KIID i kartach subfunduszy. Decyzje inwestycyjne nie mogą być podejmowane w oparciu o treść tego artykułu, ale po dokładnym zapoznaniu się z informacjami dostępnymi na stronie www.quercustfi.pl.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji