Wyjaśnienie

W warunkach fizjologicznych czas trwania odstępu QT zależy od częstotliwości rytmu serca, a w mniejszym stopniu również od płci i wieku badanej osoby oraz od aktywności wegetatywnego układu nerwowego. Do korygowania czasu trwania odstępu QT względem częstotliwości rytmu serca stosuje się różne wzory, z których najbardziej popularny jest wzór Bazetta.

Wzór

skorygowany QT = zmierzony QT (s)/ √ odstęp RR (s)
odstęp RR (s) = 60/częstość akcji serca (1/min)