Program

"Intensywna terapia – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych", 13–14 kwietnia 2018 r. Kraków

  Pobierz program konferencji

Wykłady w języku angielskim będą tłumaczone symultanicznie
Uczestnicy otrzymują 15 punktów edukacyjnych
Program konferencji nie jest ostateczny i może ulec zmianie.

13 kwietnia 2018 r. (piątek)
9.00–9.15Otwarcie Konferencji
Sesja I Sepsa i zakażenia część 1
9.15–9.35Nowe definicje sepsy: co się zmieniło (The new Sepsis Definitions – so what’s new?)
Mervyn Singer, Londyn, Wielka Brytania
9.35–9.55 Kortykosteroidy w sepsie i wstrząsie septycznym – co nowego (Steroids in sepsis and septic shock – an update)
Herwig Gerlach, Berlin, Niemcy
9.55–10.15Czy powinniśmy stosować immunoglobuliny w ciężkim pozaszpitalnym zapaleniu płuc? (Immunoglobulins in severe community-acquired pneumonia)
Manu Shankar-Hari Londyn, Wielka Brytania
10.15–10.40 Dyskusja
10.40–11.10 Przerwa kawowa
Sesja II Pozaustrojowe techniki wymiany gazowej w intensywnej terapii – aktualny stan wiedzy
11.10–11.30 Aktualne podstawy stosowania VV-ECMO (Current evidence for VV-ECMO)
Alain Combes, Paryż, Francja
11.30–11.50 Aktualne podstawy stosowania VV-ECMO (Current evidence for ECCO2R)
Daniel Brodie, Nowy Jork, USA
11.50–12.10 Aktualne podstawy stosowania ECMO w resuscytacji (Current evidence for e-CPR)
Martin Balik, Praga, Czechy
12.10–12.30 Dyskusja
Sesja IIIMechaniczna wentylacja płuc część 1
12.30–12.50 Interakcja i synchronizacja pacjenta z respiratorem (A patient – ventilator interaction and synchronization)
Francesco Mojoli, Pawia, Włochy
12.50–13.10 Rola ciśnienia przezpłucnego w wentylacji mechanicznej (Transpulmonary pressure measurement in mechanical ventilation)
Francesco Mojoli, Pawia, Włochy
13.10–13.25 Dyskusja
13.25–14.10 Lunch
Sesja IV Sepsa część 2
14.10–14.40 Eliminacja mleczanów w sepsie (Lactate clearance in sepsis)
Manu Shankar-Hari Londyn, Wielka Brytania
14.40–15.00 Czy stosowanie beta-blokerów w sepsie ma sens? (The role of beta-blockade in sepsis)
Mervyn Singer, Londyn, Wielka Brytania
15.00–15.20 Terapie absorbcyjne w leczeniu sepsy – stan wiedzy i praktyka kliniczna (Absorbtion techniques in sepsis: evidence and clinical practice)
Frank Brunkhorst, Jena
15.20–16.00 Jak poprawić wyniki leczenia wstrząsu septycznego: optymalizacja leczenia przeciwdrobnoustrojowego (Improving outcomes in septic shock: optimizing antimicrobial therapy)
Anand Kumar, Winnipeg, Kanada
16.00–16.20 Dyskusja
16.20–16.40 Przerwa kawowa
Sesja VAspekty prawne i humanistyczne intensywnej terapii
16.40–17.10 Prawo pacjenta do intymności w OIT
Rafał Kubiak, Łódź
17.10–17.40 Problemy komunikacji interpersonalnej w kontekście intensywnej terapii
Maria Nowina-Konopka, Kraków
17.40–18.00 Dyskusja
19.00 Koktajl
14 kwietnia 2018 r. (sobota)
Sesja VIHemodynamika
9.00–9.20 Powrót żylny: od fizjologii do decyzji klinicznej (Venous return: from physiology to the bedside)
Xavier Monnet, Paryż, Francja
9.20–9.40 Nowości w leczeniu niewydolności krążenia (Novelties in the management of circulatory failure)
Alexandre Mebazaa, Francja
09.40–09.55 Dyskusja
09.55–10.20 Przerwa kawowa
Sesja VIITechniki pozaustrojowego oczyszczania krwi
10.20–10.40 Indywidualizacja ustawień CRRT u chorych w OIT (Individualization of CRRT in critically ill)
Torsten Slowinski, Berlin, Niemcy
10.40–11.00 Wybór antykoagulacji w CRRT (Choice of anticoagulation in CRRT)
Martin Balik, Praga, Czechy
11.00–11.15Dyskusja
11.15–11.40 Przerwa kawowa
Sesja VIII Mechaniczna wentylacja płuc część 2
11:40–12:00 Indywidualizacja wentylacji w ARDS: rola FRC (Individualization of mechanical ventilation in ARDS: the role of FRC)
Giuseppe Foti, Monza, Włochy
12.00–12.20 Niepowodzenie odzwyczajania od respiratora z przyczyn krążeniowych (Weaning failure of cardiac origin)
Xavier Monnet, Paryż, Francja
12.20–12.40 Częściowo wspomagana wentylacja mechaniczna w ARDS: zawsze czy nigdy? (Partial Ventilatory Support during ARDS: always or never?)
Giuseppe Foti, Monza, Włochy
12.40–13.00 Dyskusja
13.00–13.50 Lunch
Sesja IXSprawność pacjentów po intensywnej terapii
13.50–14.10 Upośledzenie czynności poznawczych po przebytych stanach krytycznych (ICU-acquired cognitive impairment)
Tarek Sharshar Paryż, Francja
14.10–14.30 Rola wczesnej rehabilitacji chorych w OIT (Early physiotherapy in ICU patients)
Daniel Brodie, Nowy Jork, USA
14.30–14.50 Osłabienie mięśni po przebytych stanach krytycznych (ICU-acquired weakness)
Tarek Sharshar Paryż, Francja
14.50–15.05 Dyskusja
15.05–15.30 Przerwa kawowa
Sesja XIntensywna terapia w Polsce część 1
15.30–15.50 Intensywna terapia w 2018 roku – co nowego w wytycznych i badaniach?
Miłosz Jankowski, Kraków
15.50–16.10 Rola markerów biochemicznych w ocenie skuteczności antybiotykoterapii
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Warszawa
16.10–16.25Dyskusja
Sesja XIIntensywna terapia w Polsce część 2
16.25–16.45 Multimodalna terapia wstrząsu kardiogennego
Waldemar Goździk, Wrocław
16.45–17.05 Acinetobacter baumanii – jak zapobiegać i leczyć
Małgorzata Fleischer, Wrocław
17.05–17.25 Jak dostosować pozostałe leczenie w trakcie CRRT
Mirosław Czuczwar, Lublin
17.25–17.40 Intensywna terapia bez ścian – systemy szybkiego reagowania w realiach szpitali w Polsce
Konstanty Szułdrzyński, Kraków
17.40–18.00 Dyskusja
18.00 Zakończenie Konferencji

Komitet Naukowy
prof. dr hab. med. Rafał Niżankowski
prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek
dr hab. med. Mirosław Czuczwar
dr n. med. Miłosz Jankowski
dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
dr n. med. Wojciech Serednicki
dr n. med. Konstanty Szułdrzyński

Komitet Organizacyjny
dr n. med. Konstanty Szułdrzyński
dr n. med. Miłosz Jankowski
dr Anna Wierzchowska-Woźniak

Program

Partnerzy

Współorganizatorzy

Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej
Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej CM UJ