Układ oddechowy i wentylacja mechaniczna

 • Postępowanie kliniczne w grypie pandemicznej A/H1N1v – zaktualizowane wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (listopad 2009)

  Artykuł zawiera zalecenia WHO dotyczące postępowania klinicznego w grypie pandemicznej A/H1N1. Przedstawiono w nim definicje przypadków grypy niepowikłanej, powikłanej lub ciężkiej i choroby postępującej, metody ograniczania szerzenia się zakażenia oraz zasady diagnostyki i leczenia.

 • Protokół zastosowania pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO) w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej

  Zalecenia i wytyczne Nadzoru Krajowego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

 • Rozpoznanie i leczenie ostrej zatorowości płucnej według wytycznych European Society of Cardiology (2008)

  W artykule przedstawiono w skrócie aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania w ostrej zatorowości płucnej, w tym następujące zagadnienia: czynniki ryzyka, klasyfikację ciężkości choroby, zasady ustalania rozpoznania, metody leczenia, profilaktykę wtórną.

 • Leczenie zaostrzenia POChP

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzuje się niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które zwykle postępuje i wiąże się z nieprawidłową odpowiedzią zapalną płuc na szkodliwe pyły lub gazy, przede wszystkim na dym tytoniowy. Zmianom płucnym towarzyszą istotne zmiany pozapłucne, które mogą się przyczyniać do ciężkości stanu poszczególnych chorych.objawów przedmiotowych (np. sinicy, obrzęków obwodowych), brak poprawy po wstępnym leczeniu, poważne choroby współistniejące, niepewność co do rozpoznania, starszy wiek chorego, niedostateczna opieka w domu. W pozostałych przypadkach leczenie można prowadzić w domu.

 • Astma - leczenie zaostrzeń

  Astma jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób zapalnych dróg oddechowych, w której przewlekłe zapalenie powoduje nadreaktywność oskrzeli, prowadzącą do napadów świszczącego oddechu, duszności, uczucia ściskania w klatce piersiowej i kaszlu, występujących szczególnie w nocy i nad ranem.

35 artykułów - strona 4 z 4

Konferencje i szkolenia

21.03.2018 - 23.03.2018 - Cholerzyn 445
Zaawansowane Zabiegi Reanimacyjne
07.04.2018 - 07.04.2018 - Cholerzyn 445
Echokardiografia stanów nagłych