Opieka okołooperacyjna

 • Jakie badania dodatkowe należy wykonać u chorych na cukrzycę przed planowanym zabiegiem operacyjnym?

  Na pytanie odpowiedziała dr n. med. Marta Wróbel ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

 • Opieka okołooperacyjna nad chorym z rozrusznikiem serca lub kardiowerterem-defibrylatorem

  Urządzenia znajdujące się na bloku operacyjnym są istotnym źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), które mogą zaburzać pracę rozrusznika serca i kardiowertera-defibrylatora (ICD), powodując asystolię, bradykardię, hipotensję, nieadekwatne wyładowania ICD, a także (rzadko) uszkodzenie wszczepionego układu. Dla zapewnienia optymalnej opieki nad chorym z rozrusznikiem/ ICD konieczne jest zrozumienie podstawowych zasad działania tych urządzeń.

 • Udar mózgu w okresie okołooperacyjnym – co na ten temat mówią badania?

  Podsumowanie wiedzy na temat epidemiologii, prewencji oraz postępowania w okołooperacyjnym udarze mózgu po operacjach niekardiologicznych i nieneurologicznych.

 • Delirium pooperacyjne - co wiemy na ten temat? Część 2

  Podsumowanie wiedzy na temat epidemiologii, prewencji oraz postępowania w  pooperacyjnym delirium. Część 2.

 • Opieka okołooperacyjna nad chorym na przewlekłą chorobę nerek

  Częstość występowania przewlekłej choroby nerek (PChN) w populacji zwiększa się wraz z wiekiem; obecnie szacuje się, że na PChN choruje nawet 50% osób po 70. roku życia. Najczęstszymi przyczynami PChN w krajach rozwiniętych są cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i otyłość.

 • Delirium pooperacyjne - co wiemy na ten temat? Część 1

  Podsumowanie wiedzy na temat epidemiologii, prewencji oraz postępowania w pooperacyjnym delirium. Część 1.

 • Opieka okołooperacyjna nad chorym ze skazą krwotoczną

  W niniejszej publikacji omówiono podstawowe, przydatne w praktyce klinicznej zasady postępowania w 3 grupach zaburzeń hemostazy – małopłytkowości, wrodzonych osoczowych skazach krwotocznych i nabytej hemofilii A, oraz postępowanie w przypadku stwierdzenia wydłużenia czasów krzepnięcia (czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji [APTT] i czasu protrombinowego [PT] lub zwiększenia międzynarodowego współczynnika znormalizowanego [INR]) przed planowaną procedurą inwazyjną u pacjenta, który nie był w przeszłości diagnozowany w kierunku skazy krwotocznej.

 • Ryzyko sercowe u chorych poddawanych operacji pozasercowej

  W ostatnich kilku latach opublikowano wiele artykułów poświęconych przewidywaniu poważnych powikłań kardiologicznych po operacjach pozasercowych i ich zapobieganiu. Wiele zaleceń towarzystw naukowych poświęconych temu zagadnieniu opiera się na opinii ekspertów, a nie na wysokiej jakości danych naukowych.

 • Opieka okołooperacyjna nad chorym poddawanym operacji bariatrycznej

  Znieczulenie i operacje w tej grupie chorych zawsze stwarzają poważne ryzyko powikłań, głównie ze strony układów oddechowego i sercowo-naczyniowego. Zapraszamy zwłaszcza chirurgów i anestezjologów do lektury swoistego kompendium postępowania krok po kroku z kwalifikowanym do operacji bariatrycznej pacjentem z otyłością. To praktyczny przewodnik po opiece okołooperacyjnej przydatny nie tylko w przypadku tego rodzaju leczenia planowego, ale i w warunkach ostrego dyżuru, na który trafia otyły chory.

 • Opieka okołooperacyjna nad chorym z nadciśnieniem tętniczym

  American College of Cardiology i American Heart Association klasyfikują NT jako umiarkowany niezależny czynnik ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych w okresie okołooperacyjnym. Nie ma dowodów, że opóźnianie zabiegu do czasu wyrównania ciśnienia tętniczego (jeżeli tylko nie przekracza ono wartości krytycznych) prowadzi do istotnego zmniejszenia ryzyka powikłań w okresie okołooperacyjnym.

20 artykułów - strona 1 z 2

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Partnerem serwisu jest