Sepsa i zakażenia

Sepsa i wstrząs septyczny więcej

 • Intensywna terapia – postępy 2016/2017
  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje oraz wytyczne i stanowiska ekspertów z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące niewydolność oddechowej, sepsy, ostrego uszkodzenia nerek, bólu, pobudzenia i majaczenia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, krwawień i zaburzeń krzepnięcia krwi po urazach, wycofywania się z inwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc, stosowania leków blokujących złącze nerwowo-mięśniowe i żywienia u pacjentów na oddziale intensywnej terapii.
 • Postępowanie w sepsie i wstrząsie septycznym u dorosłych. Omówienie wytycznych SSC 2016
  W artykule przedstawiono definicje sepsy i wstrząsu septycznego oraz zalecenia dotyczące wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego, badań przesiewowych w kierunku sepsy, diagnostyki i leczenia.
 • Kiedy należy podejrzewać sepsę u niemowlęcia?
  Dr Marzena Zielińska wyjaśnia co jest najważniejsze w rozpoznawaniu sepsy, na jakie objawy kliniczne należy zwrócić uwagę.
 • Intensywna terapia – postępy 2015/2016 (cz. I)
  Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2015 i początku 2016 roku dotyczące sepsy i wstrząsu septycznego, w tym nowe definicje i kryteria rozpoznania oraz wczesne rozpoznanie zakażenia, leczenie sepsy, rokowanie oraz organizacja opieki.

Zakażenia i antybiotyki więcej