Jak przygotować standardy antybiotykoterapii empirycznej w oparciu o mapowanie mikrobiologiczne

Jak przygotować standardy antybiotykoterapii empirycznej w oparciu o mapowanie mikrobiologiczne
09.03.2015
dr n. med. Jarosław Woroń, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 1 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Jak przygotować standardy antybiotykoterapii empirycznej w oparciu o mapowanie mikrobiologiczne