Przygotuj się do egzaminu specjalizacyjnego z onkologii - PYTANIE 5

Autorzy pytań: dr hab. n. med., prof. P. Blecharz, dr n. med. A.L. Komorowski, lek. K. Pogoda, lek. J. Wysocka, dr hab. n. med. W.M. Wysocki

Autor: Nephron [CC BY-SA 3.0 lub GFDL], Wikimedia Commons

Leczenie wczesnych postaci raka szyjki macicy (stopnie IA2–IIA1) polega przede wszystkim na radykalnym wycięciu macicy oraz limfadenektomii miedniczej. Niektóre chore mogą wymagać uzupełniającej radioterapii miednicy w celu zmniejszenia ryzyka wznowy miejscowej oraz – u części chorych – także wydłużenia całkowitego czasu przeżycia. Czynnikiem ryzyka uzasadniającym uzupełniającą radioterapię po leczeniu operacyjnym raka szyjki macicy jest:
1. dodatni margines operacyjny
2. niekorzystny typ histologiczny guza (np. rak anaplastyczny)
3. naciek przestrzeni limfatycznych (LVSI)
4. niskie zróżnicowanie histopatologiczne (G3)
5. przerzuty w węzłach chłonnych
6. obecność komórek raka w przymaciczach
Prawdziwa odpowiedź to:Patroni projektu

Sprawdź swoją wiedzę

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Przegląd badań

  • Neratynib po leczeniu adiuwantowym trastuzumabem u chorych na raka piersi
    Przeprowadzono kilka dużych badań klinicznych 3. fazy z randomizacją, w których wykazano, że podawanie przez rok trastuzumabu w skojarzeniu z chemioterapią w ramach leczenia adiuwantowego chorych na HER2-dodatniego raka piersi we wczesnych stadiach choroby statystycznie istotnie zmniejsza odsetki nawrotów choroby i zgonów. Jednak po zakończeniu tego leczenia ryzyko nawrotu raka piersi utrzymuje się. Czy można je ograniczyć modyfikując leczenie?
  • Kryzotynib w leczeniu brodawkowatego raka nerki
    Celem omawianego badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa kryzotynibu w leczeniu chorych na zaawansowanego/przerzutowego brodawkowatego raka nerki typu 1 w zależności od obecności mutacji w genie MET (MET+ i MET–). Przedstawione badanie jest pierwszą prospektywną analizą dotyczącą chorych na ten typ nowotworu.
  • Zaawansowany rak żołądka - optymalna limfadenektomia poprawiająca przeżycie
    Autorzy ocenili wyniki leczenia na podstawie analizy międzynarodowej bazy danych 25 tysięcy pacjentów.

Rak po polsku

Blog Katarzyny Kubisiowskiej

Leia, Carrie, „wariatka”

Lista pozaekranowych nieszczęść księżniczki Lei jest dłuższa niż wszystkie razem wzięte części „Gwiezdnych wojen”. Przerażające i poruszające. Czym? Tym, że do opisu choroby psychicznej brakuje języka. To znaczy jest – ale stygmatyzujący, wykluczający.