Przygotuj się do egzaminu specjalizacyjnego z onkologii – PYTANIE 33

Autor pytania: lek. med. J. WysockaZmiany rozrostowe nabłonka gruczołowego piersi oraz związane z nimi względne ryzyko (relative risk – RR) rozwoju naciekającego raka piersi zostały wymienione i opisane w poniższych zdaniach. Wskaż prawidłowe stwierdzenia i wytypuj poprawną odpowiedź:

1. Rozrosty nabłonka gruczołowego, którym nie towarzyszy atypia komórek (np. gruczolistość stwardniająca, zwykłe rozrosty nabłonka przewodowego o umiarkowanym nasileniu i brodawczaki) nie są związane ze zwiększonym ryzykiem względnym rozwoju raka naciekającego w piersi, w której zostały wykryte oraz w drugiej piersi.
2. Rozrosty nabłonka gruczołowego, którym nie towarzyszy atypia komórek (np. gruczolistość stwardniająca, zwykłe rozrosty nabłonka przewodowego o umiarkowanym nasileniu i brodawczaki) wiążą się z około dwukrotnie większym (1,5–2,0) ryzykiem względnym rozwoju raka naciekającego piersi. Ryzyko to dotyczy obu piersi.
3. Rozrosty nabłonka gruczołowego z towarzyszącą atypią komórek (atypowy rozrost przewodowy [atypical ductal hyperplasia – ADH] oraz atypowy rozrost zrazikowy [atypical lobular hyperplasia – ALH]) wiążą się z około 10-krotnie zwiększonym ryzykiem względnym rozwoju raka naciekającego w piersi, w której zostały wykryte. Ryzyko to jednak nie dotyczy drugiej piersi.
4. Rozrosty nabłonka gruczołowego z towarzyszącą atypią komórek (ADH, oraz ALH) wiążą z około 4-krotnie (3–5-krotnie) zwiększonym ryzykiem względnym rozwoju raka naciekającego w obu piersiach.
5. W przypadku wykrycia atypowego rozrostu nabłonka przewodowego (ADH) można rozważyć stosowanie hormonoterapii w ramach chemoprewencji, która prowadzi do znacznego zmniejszenia ryzyka rozwoju raka naciekającego piersi.

Poprawne są odpowiedzi:


Patroni projektu

Sprawdź swoją wiedzę

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Przegląd badań

  • Neratynib po leczeniu adiuwantowym trastuzumabem u chorych na raka piersi
    Przeprowadzono kilka dużych badań klinicznych 3. fazy z randomizacją, w których wykazano, że podawanie przez rok trastuzumabu w skojarzeniu z chemioterapią w ramach leczenia adiuwantowego chorych na HER2-dodatniego raka piersi we wczesnych stadiach choroby statystycznie istotnie zmniejsza odsetki nawrotów choroby i zgonów. Jednak po zakończeniu tego leczenia ryzyko nawrotu raka piersi utrzymuje się. Czy można je ograniczyć modyfikując leczenie?
  • Kryzotynib w leczeniu brodawkowatego raka nerki
    Celem omawianego badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa kryzotynibu w leczeniu chorych na zaawansowanego/przerzutowego brodawkowatego raka nerki typu 1 w zależności od obecności mutacji w genie MET (MET+ i MET–). Przedstawione badanie jest pierwszą prospektywną analizą dotyczącą chorych na ten typ nowotworu.
  • Zaawansowany rak żołądka - optymalna limfadenektomia poprawiająca przeżycie
    Autorzy ocenili wyniki leczenia na podstawie analizy międzynarodowej bazy danych 25 tysięcy pacjentów.

Rak po polsku

Blog Katarzyny Kubisiowskiej

Leia, Carrie, „wariatka”

Lista pozaekranowych nieszczęść księżniczki Lei jest dłuższa niż wszystkie razem wzięte części „Gwiezdnych wojen”. Przerażające i poruszające. Czym? Tym, że do opisu choroby psychicznej brakuje języka. To znaczy jest – ale stygmatyzujący, wykluczający.